De Fontein - Jezus volgen, mensen dienen

content image

De kerk is alle zondagen open.
De diensten beginnen ’s morgens om half tien. Maar daar blijft het niet bij. Door de week organiseren we allerlei activiteiten voor de meest uiteenlopende groepen mensen.

Ruimte huren

in De Fontein ?

Klik hier !

Welkom op de website van De Fontein!

Kerkdienst(en)

15 juli 2018, 09.30 uur: ds. Alfons van Vliet (Uitzwaaidienst World Servants Bolivia)

01-07-2018

Vandaag is de uitzwaaidienst voor de World Servants groep. De groep laat u vandaag zien en ervaren hoe een dag op project er uit zou kunnen zien. Tijdens de dag(dienst) zullen de verschillende pijlers van een World Servants-project aan bod komen. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Impuls. Ouderling van dienst is Aafke Boomsma. Diaken van dienst is Menno Sijtsma. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor Missionair werk PGL en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion).

Liturgie

De ambtsdragers komen binnen

Welkom en mededelingen

Gebed

Zingen: Dank u voor deze nieuwe dag

Pijler Geloof: GoedeMorgengesprek (GMG)

Zingen: Lied 575 (Opw.) Heer U bent welkom

Pijler Bouwen

Zingen: Lied 769 (Opw.) Bouw uw Koninkrijk

Pijler Cultuur: Kinderprogramma

Zingen kinderlied: Lees je bijbel bid elke dag

Pijler Cultuur: Huisbezoek

Zingen: Lied 767 (Opw.) Familie

Pijler Persoonlijke ontwikkeling

Overdenking:  Movement of builders

Zingen: Ga! (van Martijn Buwalda)

De kinderen komen terug

Zegen meegeven aan WS-deelnemers

We zingen hen toe: De Here zegent jou (Kinderopwekking 185)

Voorbeden en dankgebeden

Collecte

Zingen slotlied: Lied 710 (Opw.) Zegen mij

Lees verder

Nieuws uit de gemeente

Uitreiken formulieren AVG

A.s. zondag wordt u bij het binnenkomen van de kerkzaal een formulier uitgereikt. De bedoeling is dat u het zo spoedig mogelijk invult en in de doos doet die met dat doel in de hal staat. U kunt het formulier als (echt)paar invullen maar u dient dan beiden te ondertekenen. Hebt u andere wensen dan uw partner, vul dan allebei een eigen formulier in. Ouders vullen het formulier invoor hun kinderen van onder de 18 jaar.In het magazine, dat ook vandaag wordt uitgereikt, staat op pagina 5 een uitgebreid verhaal over het hoe en waarom van het formulier en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).Hebt u nog vragen? Schiet dan iemand van de taakgroep Communicatie aan of een kerkrentmeester.

Taakgroep Communicatie

Vakantiestop koffiedrinken

29-06-2018

Woensdag 4 juli was voorlopig de laatste keer dat er op woensdagmorgen koffiedrinken was in De Fontein. Daarna houden we een aantal weken vakantie maar op woensdag 22 augustus zijn we weer ‘terug van weggeweest’ en is iedereen weer van harte welkom voor een lekker kopje koffie met koek, een praatje en gezelligheid,

Jeltsje, Annie, Hanneke en Piet.  

Lees verder

Dringend oppas nodig!

01-06-2018

Geniet jij, geniet u ook zo van jonge kinderen in de kerk!? Wij wel! Wij vinden het ook super om hun ouders in de kerk te ontmoeten. Daarvoor hebben we wel meer oppassers nodig. De nood is hoog! Wilt u wel eens meedraaien in het oppasrooster? Super! We kunnen acuut hulp gebruiken, maar zeker na de zomervakantie! Neem voor vragen en aanmelden contact op met Anke Hoekstra of mail naar jeugdenjongeren@defontein058.nl

Lees verder

Vakanties met aandacht 2018

12-03-2018

Het vakantiebureau van de Protestantse Kerk verzorgt ook dit jaar weer vakanties voor mensen die zorg en aandacht nodig hebben.  Er zijn  mogelijkheden voor betaalde vakanties voor diverse doelgroepen zoals:  eenoudergezinnen, senioren met en zonder zorg , mensen met een verstandelijke beperking of mantelzorgers en thuiswonende partners met dementie. Van 9 t/m 16 juni en 15 t/m 22 september  is er een Friese vakantieweek voor mensen met en zonder zorg in Vakantiehotel  IJsselvlietdt in Wezep, verzorgd  door diakenen uit Joure  en Bolsward. Het vakantiebureau vraagt vrijwilligers. Heeft u vragen of wilt u informatie? Dan kunt u terecht bij de Taakgroep Diaconie,

Riekje Steen.

Lees verder

Op de agenda

23 september 2018: Startzondag met gezamenlijke lunch

01-05-2018

Meer informatie volgt

Lees verder