De Fontein - Jezus volgen, mensen dienen

content image

De kerk is alle zondagen open.
De diensten beginnen ’s morgens om half tien. Maar daar blijft het niet bij. Door de week organiseren we allerlei activiteiten voor de meest uiteenlopende groepen mensen.

content image
content image

23 juli 2017, 09.30 uur Eredienst, ds. Hans Kemperman

20-07-2017

Organist is Guus Wolters. Ouderling van dienst is Guus Yska. Diaken van dienst is Johan van der Veen. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor het Jeugdwerk in eigen gemeente en de collecte in de kindernevendienst is voor sponsorkind Jesca (Compassion). We wensen u een goede dienst toe!

Liturgie

Zingen: Lied 184: 1, 2, 3 en 4 (ELB) ‘Ik wandel in het licht met Jezus

De ambtsdragers komen binnen

Welkom, mededelingen en stil gebed

Zingen: Psalm 84: 1 en 2 (LB) ‘Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer

Votum en groet

Zingen: Psalm 84: 3 en 6 (LB) ‘Welzalig die uit uw kracht leeft

Thema: wandelen

Zingen: Lied 879: 1 en 2 (JdH) ‘Wandel maar stillekens achter Hem aan (filmpje) (Zie tekst achterzijdezondagsbrief)

Gebed bij de opening van de Schrift

Lied met de kinderen: ‘Kom op, ga je mee?’ (filmpje)

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Genesis 5: 21-24 (NBV) en (NBG)

Zingen: Lied 185: 1, 2 en 3 (ELB) ‘Leer mij uw weg, o Heer

Schriftlezing: 2 Korintiërs 5: 1-9 (NBV)

Zingen: Lied 315: 1 en 2 (LB) ‘Heb dank, o God van alle leven

Verkondiging

Orgelspel

Zingen: Lied 210: 1, 2 en 3 (ELB) ‘Mijn hart zingt een lief’lijke melodie

De kinderen komen terug

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Inzameling van de gaven

Zingen: Lied 84a (LB = Opw 715) ‘Wat hou ik van uw huis (filmpje)

Zegen, gevolgd door 3x Amen.Vanaf zondag 30 juli t/m zondag 20 augustus is er geen kindernevendienst en geen kinderoppas. Op 27 augustus starten we weer en hopen we jullie allemaal weer te zien. Fijne vakantietijd gewenst!

De leiding van de kindernevendienst en de kinderoppas

 

Lees verder

Een tipje van de sluier (1)

02-06-2017

Een titel, die vragen oproept. We beginnen maar met: Hebt u hem al gezien? We bedoelen de kar, die bij de achteringang staat. Een oud ding! U hebt gelijk. Deze kar komt uit een oude smederij van vroeger. De smid bracht hiermee zijn gesmede voorwerpen naar zijn klanten. Wat is de diaconie van plan met deze oude kar? We noemen hem de kar van Samen delen. Er staat echter nog niets in, (dus delen wordt moeilijk). Om er iets in te krijgen, daar hebben we jullie allemaal voor nodig. Hoe denken we dat te doen? U kent vast wel iemand in de buurt, die best wat zou kunnen gebruiken (voedsel natuurlijk). Jullie weten ook, dat de voedselbank nog veel nodig heeft. Wanneer en wat voor voedsel, daar horen jullie nog veel meer over binnenkort. Dit was nog maar een tipje van de sluier. Tot het tipje van de sluier (2).

Taakgroep Diaconie

Lees verder

Taizéreis 2017

30-05-2017

Op 12 augustus vertrekken wij vanuit de Fontein met een groep tieners naar het jongeren klooster in Taizé voor één week! Het is een week vol rust, bidden, zingen en praten over God. Dit doen we samen met tieners vanuit de hele wereld. Ben je enthousiast geworden? Spreek ons aan of meld je aan! Dat kan via de mail maar natuurlijk ook op zondag in de kerk. We hopen met een enthousiaste groep tieners uit de Fontein naar Frankrijk te gaan! Wij kijken er naar uit om samen met jullie deze onvergetelijke week mee te maken! Bert Dekker, Anika van der Wal en Christian Wolters. Hendrik en Dieuwke (begeleiders).

Lees verder

Vakanties met aandacht

28-05-2017

Het vakantiebureau van de PKN verzorgt ieder jaar vakanties voor mensen die zorg en aandacht nodig hebben. Vakantie is echter niet voor iedereen weggelegd. In 2017 biedt het bureau in samenwerking met RCN Vakantieparken aan 100 gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau een gratis vakantieweek of –weekend aan. Gezinnen (max. 6 personen) bepalen zelf wanneer ze op een van de RCN parken in Nederland vakantie vieren. Van 9-16 september is er een Friese vakantieweek in het F.D. Roosevelthuis in Doorn voor mensen met een lichamelijke beperking. Het vakantiebureau vraagt vrijwilligers: speciaal gediplomeerde verzorgenden en verpleegkundigen. Voor vragen/informatie kunt u terecht bij Taakgroep Diaconie.

Riekje Steen

Lees verder