De Fontein - Jezus volgen, mensen dienen

content image

De kerk is alle zondagen open.
De diensten beginnen ’s morgens om half tien. Maar daar blijft het niet bij. Door de week organiseren we allerlei activiteiten voor de meest uiteenlopende groepen mensen.

28 mei 2017, 09.30 uur Eredienst, ds. Alfons van Vliet (m.m.v. Impuls)

27-05-2017

Organist is Henk Visser m.m.v. Impuls. Ouderling van dienst is Peter de Vries. Diaken van dienst is Margriet Mulder. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor Kerkenwerk in eigen gemeente en de collecte in de kindernevendienst is voor sponsorkind Jesca (Compassion). We wensen u een goede dienst toe!

Liturgie

Zingen voor de dienst: Lied 669 (Opw.)

en zingen (met Impuls): Lied 654 (Opw.)

Welkom en mededelingen        

Stil gebed/voorbereiding      

Zingen: Ps. 89: 1 en 3 (orgel)

Bemoediging en begroeting              

Zingen: Ps. 89: 5 en 6 (orgel)

Zingen: Lied 573 (Opw.) (Impuls)

Verootmoedigingsgebed en genadeverkondiging           

Zingen: Lied 430 (Opw.) (Impuls)

- 1e keer couplet + refrein in het Nederlands

- 2e keer couplet + refrein in het Engels!

Leefregels              

Gebed om het licht van Gods Geest

Lied voor de kinderen: ‘Jezus U bent Heer’ (filmpje)

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Handelingen 1: 1-5 en 12-14     

Zingen: Gez. 250: 1, 2, 3 en 4

Verkondiging         

Zingen: Gez. 242: 2, 3, 6 en 7

Dankgebed en voorbeden (eerst: Lied 595 (Opw.) (Impuls)            

Inzameling van onze gaven

Zingen: Lied 602 (Opw.) (Impuls)

Zegen  

Lees verder

Nieuwe ambtsdragers (m/v) gezocht!

06-05-2017

Regelmatig zijn er nieuwe ambtsdragers nodig in De Fontein. Dat is ook nu weer het geval. Om goed het werk in de kerk te kunnen doen, is er voldoende menskracht nodig. De kerkenraad vindt het belangrijk u daar als gemeente nauw bij te betrekken, en roept u op om mee te denken. De diaconie van De Fontein kan er heel goed twee diakenen bij gebruiken. Daarnaast is de diaconie op zoek naar een iemand die jeugddiaken wil worden. De kerkenraad is ook op zoek naar een jeugdouderling, naast Ruben Muller. Kent u mensen die de gaven hebben voor een van die ambten? Laat het graag met redenen omkleed en vóór 1 juni, weten aan de scriba met een mailtje naar scriba@defontein058.nl, of schrijf een briefje aan hem: Henk Douma.

Lees verder

Meezingen met Fontana Musica op 1e Pinksterdag

28-04-2017

Met de eredienst op Pasen nog vers in het geheugen wil Fontana Musica zich alweer voorbereiden op de Pinksterdienst van zondag 4 juni. Er zijn deze keer weer 4 repetities gepland: op donderdag 11 mei en de woensdagen 17, 24 en 31 mei, steeds van 19:00 -20:15 uur in De Fontein. Een ieder die graag mee wil doen is van harte welkom.

Lees verder

Foto's Musical Esther online te bekijken

28-04-2017

Op zondag 26 maart 2017 werd in de Schakel de musical Esther opgevoerd. In één middag werd deze musical samen met de theatergroep De Vliegende Speeldoos ingestudeerd door de kinderen van de Protestantse Gemeenten en van andere kerken in onze stad. Bekijk de foto's om deze voorstelling nog een keer te beleven of om te zien wat u gemist heeft.  Klik hier on de foto's te bekijken

 

Lees verder

Nieuwsbrief jongeren

23-04-2017

Beste allemaal, 

Het is nodig weer tijd voor een mail met mededelingen en activiteiten.

Ten eerste

Komende zaterdag vanuit Geloven058 de uitnodiging voor het eerste cafe in Vox! Iedereen van harte welkom en super leuk om weer eens andere jongeren te ontmoeten!

Zaterdag 11 maart is er  tussen 20.00-24.00 uur het eerste Geloven058 café in Vox,Nieuwesteeg 1 in Leeuwarden (een zijstraat van Nieuwstad, stille kant). Deze cafés zijn er om elkaar te ontmoeten, spelletjes te doen, te kletsen. Natuurlijk is er ook muziek. Omdat het de finale van “Wie is de Mol” is kun je dat ook kijken als je dat wilt. Fris kost je € 0,75,- per glas en wij zorgen voor snacks en chips en een welkomst cocktail (zonder alcohol natuurlijk). We hopen natuurlijk dat je komt en neem vooral vrienden en vriendinnen mee.Tot zaterdag 20.00 uur
Groeten van het café team
 

Ten tweede

We zitten in de lijdenstijd en dat zal ook het thema zijn de komende tienerdiensten. Op zondag 26 maart willen we echter wat groter uitpakken. Het zal een bijzondere dienst worden waarbij we af wijken van de normale tienerdienst en we gaan ervaren wat Pasen is.  We zouden het super vinden als iedereen hierbij aanwezig is! Dus van harte welkom namens Romana, Erwin en Ruben. ps. check ook eens http://www.thepassion.nl/40-dagentijd/ 

Ten derde

We gaan naar de EO jongerendag op zaterdag 10 juni. De bus wordt geregeld. Kaarten worden besteld. Meld je aan bij Suzanne Yska(yska@kpnplanet.nl of bij mij! Kosten €10,- de rest sponsort de gemeente. Genieten dus!! https://www.youtube.com/watch?v=wc3pJweuPmU

Ten vierde

Zondag 2 april is er geen jongerendienst! Deze is verschoven naar 9 april. Op 2 april zal wel Impuls spelen!  Op 9 april wordt de hele dienst gevuld met het programma Offering van th'g Christian Singers. Dit wil je niet missen!! http://www.theyoungchristiansingers.nl/events/themadienst-rondom-pasen-offering

Ten vijfde

Willen jullie allemaal vrijdagavond 19 mei vrijhouden in jullie agenda!!!  Zoals het er nu uitziet komt Martin Brand dan speciaal voor jullie naar de Fontein/ 4-14!

Tot slot: lief en leed.

Zoals jullie hebben kunnen lezen in de app en hebt kunnen horen in de diensten heeft Ilse Yska in het ziekenhuis gelegen. Er zijn nog steeds onderzoeken gaande en Ilse is nog aan het herstellen. Graag aandacht voor Ilse, haar ouders, Timo en Annike in jullie gebeden.

Agenda:

11 maart: Geloven058 café

12 maart: tienerdienst

17 maart: A4Y

26 maart: bijzondere tienerdienst rond Pasen/ lijdenstijd

2 april: dienst met Impuls

9 april: Themadienst: Offering door the Young Christian Singers

13 april: the Passion in Leeuwarden 

16 april: Pasen

19 mei: Avond met Martin Brand voor Fonteinjeugd

10 juni: EO jongerendag

24 juni: Themadienst

 

Een goede 40dagentijd toegewenst en op naar Pasen!

Hartelijke groet

Ruben

Lees verder

Taizéreis 2017

23-04-2017

Op 12 augustus vertrekken wij vanuit de Fontein met een groep tieners naar het jongeren klooster in Taizé voor één week! Het is een week vol rust, bidden, zingen en praten over God. Dit doen we samen met tieners vanuit de hele wereld. Ben je enthousiast geworden? Spreek ons aan of meld je aan! Dat kan via de mail maar natuurlijk ook op zondag in de kerk. We hopen met een enthousiaste groep tieners uit de Fontein naar Frankrijk te gaan! Wij kijken er naar uit om samen met jullie deze onvergetelijke week mee te maken! Bert Dekker, Anika van der Wal en Christian Wolters. Hendrik en Dieuwke (begeleiders).

Lees verder

Vakanties met aandacht

22-04-2017

Het vakantiebureau van de PKN verzorgt ieder jaar vakanties voor mensen die zorg en aandacht nodig hebben. Vakantie is echter niet voor iedereen weggelegd. In 2017 biedt het bureau in samenwerking met RCN Vakantieparken aan 100 gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau een gratis vakantieweek of –weekend aan. Gezinnen (max. 6 personen) bepalen zelf wanneer ze op een van de RCN parken in Nederland vakantie vieren. Van 9-16 september is er een Friese vakantieweek in het F.D. Roosevelthuis in Doorn voor mensen met een lichamelijke beperking. Het vakantiebureau vraagt vrijwilligers: speciaal gediplomeerde verzorgenden en verpleegkundigen. Voor vragen/informatie kunt u terecht bij Taakgroep Diaconie.

Riekje Steen

Lees verder

1 juni 2016, 19.30 uur,

02-04-2017

Komende donderdag 1 juni 2017  is er weer een "Er is meer"-avond. Onderwerp: ‘Allerlei facetten van het werk van de Heilige Geest’. Vanaf 19.30 uur: gebed en aanbidding; om 20.00 uur: koffie; vanaf 20.15 uur: bespreking van het onderwerp. Iedereen is vrij om te bepalen vanaf welk van de drie momenten je erbij wilt zijn.

Lees verder

9 juni 2017: Aanmeldavond World Servants 2018

31-03-2017

World Servants 2018?

Na een super project afgelopen zomer in Haïti gaan we ons richten op een nieuw project in de zomer van 2018!

Wil je meer weten over World Servants? Heb je interesse om mee te gaan?

Noteer alvast vrijdagavond 9 juni. Dit is de aanmeldavond en dan gaan we het project voor 2018 uitkiezen

 

Durf jij het aan:  https://www.youtube.com/watch?v=9pBbWjuL0w0

 

Lees verder