De Fontein - Jezus volgen, mensen dienen

content image

De kerk is alle zondagen open.
De diensten beginnen ’s morgens om half tien. Maar daar blijft het niet bij. Door de week organiseren we allerlei activiteiten voor de meest uiteenlopende groepen mensen.

Spaardoosjes veertigdagentijd

18-02-2017

Overal ter wereld leven sterke meiden en vrouwen en dappere jongens en mannen. Mensen die hun wil en hart volgen in allerlei omstandigheden. Sterk & Dapper. Dat is het thema van de 40dagentijdcampagne 2017. Deel als Jezus, zoals Hij Zijn kracht en liefde met ons deelde.

Ook dit jaar kunt u van 1 maart tot 15 april weer meedoen met de campagne van Kerk in Actie d.m.v. Spaardoosjes. Hiermee steunt u diverse projecten dichtbij en wereldwijd. Dichtbij zoals De Rudolphstichting: Steun kinderen en jongeren in Jeugddorp De Glind en De Pauluskerk in Rotterdam, een diaconaal project voor mensen in de knel? Wereldwijd zoals Red Paz: Gezinnen in Guatemala. Onder andere cursussen op Bijbelse grondslag voor een vreedzame samenleving. In Moldavië: arme alleenstaande ouderen, opvang in een dagcentrum van Bethania. Zuid-Afrika: Sozo found helpt jongeren bij het zoeken naar werk op een veilige plek in een sloppenwijk bij Kaapstad. In Myanmar: The Leprosy Mission International helpt mensen met een handicap, die vechten voor een betere toekomst en geeft Vakonderwijs en microkredieten. Uitdelen doosjes: vandaag 19 februari. Inleveren doosjes: Paaszondag 16 april.

Dirk Lof en Hanny Wielenga

Lees verder

19 februari 2017,
09.30 uur Eredienst,
ds. J.G. Kemperman
Afscheid ambtsdragers

17-02-2017

Organist is Guus Wolters. Ouderling van dienst is Henk Douma. Diaken van dienst is Menno Sijtsma. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede voor het Jeugdwerk in eigen gemeente en de collecte in de kindernevendienst is voor sponsorkind Jesca (Compassion). 

Liturgie

Zingen voor de dienst: Lied 218 (LB)

Dank U voor deze nieuwe morgen’

De ambtsdragers komen binnen

Welkom, mededelingen en stil gebed

Zingen: Lied 488 (LB) ‘In den beginne was het woord’

Votum en groet

Zingen: Psalm 134 (LB) ‘Gij dienaars aan de Heer gewijd’

Afscheid van twee ambtsdragers:

Alie Valkema en Annet Visser

Zingen: Lied 170 (ELB) ‘Groot is uw trouw o Heer’

Gebed bij opening van de Schrift

Lied met de kinderen: ‘De liefde’ (filmpje)

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Mattheüs 6: 25-26 (NBV)

Zingen: Lied 979: 1 t/m 7 (LB) ‘De vogels van de bomen’

Zusters: vers 2+4, Broeders: vers 3+5

Schriftlezing: Mattheüs 6: 27-30 (NBV)

Zingen: Lied 979: 8 t/m 14 (LB) ‘De bloemen en de heesters’

Zusters: vers 9+11, Broeders: vers 10+12

Schriftlezing: Mattheüs 6: 31-34 (NBV)

Lied: ‘Geen zorgen’ (filmpje van Sela)

Verkondiging              

Muzikaal meditatief moment

Zingen: Lied 733 (Opw.) ‘Tienduizend redenen’

De kinderen komen terug

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Inzameling van de gaven

Lied 675 (LB) ‘Geest van hierboven’

Zegen, gevolgd door 3x Amen

Lees verder

26 februari 2017
19.45 uur
Kringavonden JGGG

13-02-2017

Op zondagavond 26 februari is er een open avond voor alle deelnemers aan de JGGG-gespreksgroepen. Daarnaast is iedereen in de leeftijd van 20-35 van harte welkom om kennis te maken en deel te nemen. Dit verplicht je niet tot het aansluiten bij een gespreksgroep. We starten om 18.00 uur met pizza. Het thema van de avond is: Waar ligt jouw focus? Aanmelden kan op onderstaand mailadres. Eens per drie weken is er op zowel dinsdag- als woensdagavond een gespreksgroep. Lijkt het je leuk en wil je meer informatie? Mail naar: jongeren.ggg@gmail.com

Lees verder

13 maart 2017
14.30 uur
Voorjaarsmiddag ouderen

20-01-2017

Lees verder

10 mei 2017
Uitstapje bijbelkring ds Hans Kemperman

10-01-2017

Wilt u mee met het uitstapje van de Bijbelkring?

De Bijbelkring van ds. Hans Kemperman gaat woensdag 10 mei weer op stap. We vertrekken vanaf De Fontein en gaan eerst naar Museum de Koloniehof in Frederiksoord waar ze ons met koffie en gebak ontvangen. Hierna bezoeken we het museum waar we het unieke verhaal van de Maatschappij van Weldadigheid horen. Er wordt een inkijkje gegeven in het dagelijks kolonistenleven van zo’n twee eeuwen terug. Op het buitenterrein bevinden zich een nagebouwd koloniehuisje, voorbeeldakkertjes, een doolhof en een beeldentuin. Na de uitgebreide lunch in de picknickschuur van het museum vertrekken we naar Giethoorn voor een prachtige rondvaart met gids. Hierna is er de mogelijkheid om dit Venetië van het Noorden te voet te ontdekken en bezoek te brengen aan één van de knusse musea, winkels en potenbakkerij. Rond vijf uur wordt de dag afgesloten met een heerlijk driegangendiner in het sfeervolle restaurant De Rietstulp. Iedereen die interesse heeft is welkom, maar denk wel: vol is vol. Informatie en opgave: Wimmie Timmermans (058) 2665710 of Maarten Kuitert (058) 2660924.

Lees verder
content image