De Fontein - Jezus volgen, mensen dienen

content image

De kerk is alle zondagen open.
De diensten beginnen ’s morgens om half tien. Maar daar blijft het niet bij. Door de week organiseren we allerlei activiteiten voor de meest uiteenlopende groepen mensen.

content image

Welkom op de website van De Fontein!

Kerkdienst(en)

21 januari 2018, 09.30 uur: ds. Alfons van Vliet

13-01-2018

Organist is Henk Zandstra. Ouderling van dienst is Guus Yska. Diaken van dienst is Steven Doelman. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor PKN/Oecumene en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion).

Liturgie

Zingen voor de dienst: Lied 710 (Opw.) met filmpje en

Lied 166: 1 en 2 (ELB) met orgel                                            

Welkom en mededelingen.

We bereiden ons in stilte voor op de dienst  

Aanvangslied: Ps. 23: 1 en 3

Bemoediging en Groet.          

Loflied: Gezang 400: 1 en 12

Gebed van toewijding          

Zingen: Lied 430 (ELB) 

Gebed om het licht van de Heilige Geest

Lied met de kinderen: ‘Hij laat je niet in de steek’ (met filmpje)

De kinderen gaan naar de kindernevendienst  

Schriftlezingen: Genesis 1: 26-28 en 5: 1-2 en Numeri 6: 22-27

Zingen: Lied 86: 1, 3 en 5 (LvdK) 

Verkondiging

Meditatief moment: ‘You raise me up’ (filmpje)

Tijd voor ontmoeting met God

Zingen: Lied 427: 1, 4 en 8 (LvdK)

De kinderen komen terug

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van onze gaven

Slotlied: Lied 399: 1 en 6 (LvdK)

Inleiding op de zegen: filmpje Henry Nouwen

Zegen

Lees verder

Nieuws uit de gemeente

Week van Gebed

13-01-2018

Bidden met christenen uit allemaal verschillende kerken en gemeentes geeft verbinding en saamhorigheid, en gezamenlijk gebed vanuit die eenheid geeft kracht! De gebedsavonden zijn van 20.00 tot 21.00 uur m.u.v. zondag 28 januari 18.00 uur. Zondag 21 januari, Elim ‘De Voorhof’, Huizum Dorp 73; maandag 22 januari, Opstandingskerk, Achter de Hoven 272; dinsdag 23 januari, De Salvator, Archipelweg 133; woensdag 24 januari, Leger des Heils Wollegaastdam 1; donderdag 25 januari, Gem. Uitzicht, Archipelweg 222; vrijdag 26 januari, De Wijngaard Troelstraweg 147 a; zaterdag 27 januari, De Fontein, Goudenregenstraat 77; zondag 28 januari, Bethel Huizumerlaan 102 (aanvang 18.00 uur), aansluitend op de middagdienst die in het teken staat van Gebed.

Lees verder

24 maart 2018: Rommelmarkt/Bazaar ten behoeve World Servants Bolivia 2018

31-12-2017

Op 24 maart is het zover: de rommelmarkt/ bazaar. De dag begint om 9.30 uur en duurt tot 14.00 uur. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Zo zal ook het ‘Rad van avontuur’ weer gaan draaien. Voor deze dag en ook voor donderdagavond 22 en vrijdag 23 maart, zijn we op zoek naar vrijwilligers. Ook als u een cake wilt bakken of kunt bloemschikken dan zijn we op zoek naar u/jou.

Bij de WorldServants stand in de hal liggen lijsten waarop u zich kunt opgeven. Heeft u nog spullen voor de rommelmarkt, bewaar deze dan voor ons! Noteer 24 maart alvast in uw agenda.

Gerda Koezema en de jongeren van de WS groep.

Lees verder

Op de agenda

21 tot en met 27 januari 2018: Week van het gebed

12-01-2018

Lees verder

23 januari 2018, 20.00 uur: Bijbelkring ds. Alfons van Vliet Samen de Bijbel lezen

11-01-2018

Dinsdag 23 januari is er weer een reguliere avond ‘Samen de Bijbel lezen’. We staan stil bij Romeinen 9 t/m 11. Iedereen is van harte welkom en neem gerust ook uw/jouw eigen opmerkingen/vragen etc. mee. De eerstvolgende verdiepingsavond is op 6 februari. Volgende week een overzicht van alle data.

Lees verder