De Fontein - Jezus volgen, mensen dienen

content image

De kerk is alle zondagen open.
De diensten beginnen ’s morgens om half tien. Maar daar blijft het niet bij. Door de week organiseren we allerlei activiteiten voor de meest uiteenlopende groepen mensen.

Welkom op de website van De Fontein!

Kerkdienst(en)

19 november 2017, 09.30 uur: ds Hans Kemperman (viering Heilig Avondmaal)

17-11-2017

Organist is Guus Wolters. Ouderling van dienst is Germen van IJs. Alle diakenen hebben dienst. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor Missionair werk in eigen gemeente en de Avondmaals-collecte is voor Noodhulp Verslavingszorg.  De collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). 

Liturgie

Oefenen voor de dienst: Lied 975 (LB) ‘Jezus roept hier mensen samen’

De ambtsdragers komen binnen

Zingen: Lied 84a (LB) ‘Wat hou ik van uw huis’ (filmpje)

Welkom, mededelingen en stil gebed

Zingen: Psalm 62: 1 (LB) ‘Mijn ziel is stil tot God mijn Heer’

Votum en groet

Zingen: Psalm 100: 2 en 4 (LB) ‘Roep uit met blijdschap: God is Hij’

Korte inleiding op de dienst

Gebed bij opening van de Schrift

Lied met de kinderen: ‘Meer en meer’ (filmpje)

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Marcus 6: 30-44 (NBV)

Zingen: Lied 272: 1, 2 en 4 (LB) ‘Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here’

Verkondiging

Zingen: Lied 836: 1, 2, 3, 4 en 5 (LB) ‘O Heer die onze Vader zijt’

De kinderen komen terug

Avondmaalscollecte, intussen zingen we:

Lied 975: 1, 2, 3 en 4 (LB) ‘Jezus roept hier mensen samen’

Inzettingswoorden

Avondmaalsgebed, voorbeden, stil gebed en zingen:

Lied 371 (LB) = Onze Vader

Uitnodiging

Gemeenschap van brood en wijn

Dankgebed

Inzameling van de gaven

Zingen: Lied 834: 1, 2 en 3 (LB) ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!’

Zegen, gevolgd door 3x Amen

Lees verder

Nieuws uit de gemeente

Bijbelkring 'Gewoon bijbellezen' ds. Alfons van Vliet

17-11-2017

Deze kring start d.v. 28 november 2017. Klik hier voor meer informatie

Lees verder

Meezingen met Fontana Musica op kerstmorgen

10-11-2017

Voor de koorzangliefhebbers onder ons is er weer de mogelijkheid om mee te zingen in het gelegenheidskoor Fontana Musica in de dienst op Kerstmorgen. Er zijn 5 woensdagavonden gepland om de te zingen liederen in te studeren. Data, tijd en plaats: 22 en 29 november, 6, 13 en 20 december van 19:00 - 20:15 uur in De Fontein. Graag deelnemers, die in ieder geval 4 van de 5 repetities mee doen en ook thuis met de muziek aan de slag gaan.

Lees verder

Sinterklaas met Stichting Present

10-11-2017

Net als vorig jaar zijn er vorige week folders uitgedeeld voor het Sinterklaasfeest voor gezinnen die geen mogelijkheden hebben Sinterklaas te vieren. Er liggen nog folders op de tafel bij de voordeur. U kunt meedoen door voor een gezin cadeautjes te kopen. Voor meer informatie en aanmelding gaat u naar de website: www.presentleeuwarden.nl en klik rechts bovenin op Sinterklaas.

Ook dit jaar worden de cadeaus op zaterdag 2 december 's middags in de Fontein aan de gezinnen uitgedeeld. Deze actie wordt van harte bij u aanbevolen.

Namens Stichting Present:

Irene de Vries

Lees verder

Op de agenda

17 november 2017, 19.00 Sirkelslag KIDS (De Schakel)

10-11-2017

Vrijdag 17 november doet de kindernevendienst mee met Sirkelslag KIDS, een spannend spel voor kinderen uit de groepen 6 t/m 8. Het thema is Geef Hoop. We starten om 19:00 uur in De Schakel en het duurt tot 21:00 uur. Doe je ook mee? Geef je zo snel mogelijk op bij de leiding van de kindernevendienst.

Lees verder

25 november 2017, 18.00 Stampottenbuffet voor Worlds Servants

10-11-2017

De wintermaanden zijn aangebroken dus organiseren wij op zaterdagavond 25 november om 18:00 een stamppotbuffet! Het is in onze kerk De Fontein. Nodig uw familie, buren en vrienden uit en kom gezellig stamppot eten. De prijs voor volwassenen is €10,00. Kinderen tot en met 12 jaar betalen €5,00. De prijs is inclusief een lekker toetje, maar exclusief drankjes. Deze worden op de avond zelf voor ongeveer 1 euro verkocht. Intekenlijsten voor het buffet zijn ook bij de stand te vinden!! Geef u snel

Lees verder