De Fontein - Jezus volgen, mensen dienen

content image

De kerk is alle zondagen open.
De diensten beginnen ’s morgens om half tien. Maar daar blijft het niet bij. Door de week organiseren we allerlei activiteiten voor de meest uiteenlopende groepen mensen.

Welkom op de website van De Fontein!

Kerkdienst(en)

24 september 2017, 09.30 uur, ds Hans Kemperman (Heilig Avondmaal)

15-09-2017

We vieren het Heilig Avondmaal. Organist is Guus Wolters. Ouderling van dienst is Margreet Mollema. Alle diakenen hebben dienst. De Avondmaalscollecte is voor Fonds Noodhulp Verslavingszorg Noord Nederland, de eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor de wijkkas en de collecte in de kindernevendienst is voor sponsorkind Jesca (Compassion).

Liturgie

Voor de dienst oefenen: Lied 387 en 423 (LB)

De ambtsdragers komen binnen

Zingen: Lied 84a (LB = Opw. 715) Wat hou ik van uw huis

Welkom, mededelingen en stil gebed

Zingen: Psalm 107: 1 (LB) Gods goedheid houdt ons staande

Votum en groet

Zingen: Psalm 107: 3 en 4 (LB) Zij moeten God aanbidden

Korte inleiding op de dienst

Zingen: Lied 478: 1, 2 en 3 (ELB) Zing, zing, zingen maakt blij

Gebed bij opening van de Schrift

Lied met de kinderen: God is een kunstenaar (filmpje)

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Psalm 107: 1-9 (NBV)

Zingen: Lied 235:1, 2 en 3 (ELB) Neem, Heer, mijn beide handen

Schriftlezing: Johannes 6: 32-40 (NBV)

Zingen: Lied 653: 1, 6 en 7 (LB) U kennen, uit en tot U leven

Verkondiging

Muzikaal meditatief moment

De kinderen komen terug

Avondmaalscollecte, intussen zingen we: Lied 387: 1, 2, 3, 4 en 5 (LB) Als wij weer het brood gaan breken

Inzettingswoorden

Avondmaalsgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Uitnodiging

Gemeenschap van brood en wijn (het orgel speelt)

Dankgebed

Inzameling van de gaven

Zingen: Lied 423:1, 2 en 3 (LB) Nu wij uiteengaan vragen wij God

Zegen, gevolgd door 3x Amen

 

 De tweede collecte is voor de Wijkkas. De Avondmaalscollecte is bestemd voor Fonds Noodhulp Verslavingszorg Noord Nederland (VNN). Hulpverleners van VNN komen soms acute financiële nood tegen, waarbij voeding, winterkleding, een babyuitzet of basisinrichting voor een woning nodig is. Noodhulp in de vorm van producten of goederen kan een groot verschil maken in het leven van iemand. Daarom wordt noodhulp vaak opgevolgd door structurele aandacht voor schulden, onderdak of levensonderhoud.


Lees verder

Nieuws uit de gemeente

Zendingserfgoedkalender 2018

15-09-2017

De kalenders zijn reeds beschikbaar. Voor 2018 zijn de afbeeldingen uit de Oriëntaals-Orthodoxe kerken in Nederland. Uit de Syrisch-, Koptisch-, Ethiopisch- en Eritrees-Orthodoxe kerk en uit de Armeens Apostolische kerk. De geschiedenis van deze kerken, hun gebruiken en kerkelijk leven en hun iconen en miniaturen zijn beschreven. Ruim aandacht is er ook voor migranten- en internationale kerken in ons land, waar deze vijf tradities deel van uitmaken. Kerk in Actie beveelt deze voortzetting van de Missie Zendingskalender van harte bij u aan! De kalender kost € 9,00 per stuk. Mooi om te hebben, leuk om weg te geven! U kunt mailen naar j.wielenga@lijbrandt.nl en ook bellen 058-2886782 voor het intekenen. Lijsten liggen ook klaar na afloop van de dienst, alsmede een voorbeeld – exemplaar.


ZWO-Commisie, Dirk Lof, Hanny Wielenga.

Lees verder

Nieuws van de taakgroep gebed

09-09-2017

Gebed is de motor van al het gemeentewerk.! Zoalsvelen van u weten, kent onze gemeente ook daarom al (vele) jaren enkele gebedsmomenten, iedere week ofiets minder frequent, op een morgen of op een avond.Als Taakgroep Gebed willen wij deze momenten gaan evalueren en kijken of we op dezelfde wijze verderzullen gaan of dat het misschien goed is dat er eenandere invulling komt. U hoorthier binnenkort meer over

Lees verder

Op de agenda

23 september 2017: Toerustingsdag Kerkenraad/Taakgroepen in Veenklooster

14-09-2017

Zaterdag 23 september wordt er een toerustingsdag gehouden voor alle leden van de kerkenraad en leden van de taakgroepen binnen de Fontein op de locatie Buiten Gewoon te Veenklooster. Er hebben zich al vele kerkenraads- en taakgroepleden aangemeld, maar misschien jij nog niet. Het kan nog steeds, maar uiterlijk tot 18 september. Aanmelden per mail bij  Willem Dijkstra, dykstraw@filternet, bij Riekje Steen of Germen L. van IJs

Taakgroep Vorming en Toerusting

Lees verder