De Fontein - Jezus volgen, mensen dienen

content image

De kerk is alle zondagen open.
De diensten beginnen ’s morgens om half tien. Maar daar blijft het niet bij. Door de week organiseren we allerlei activiteiten voor de meest uiteenlopende groepen mensen.

content image
content image
content image

22 januari 2017,
09.30 uur Eredienst.
ds J.G. Kemperman

20-01-2017

Organist is Henk Zandstra, geassisteerd door Jitske Smedes. Ouderling van dienst is Ineke Evink. Diaken van dienst is Menno Sijtsma. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede voor PKN Catechese & Educatie en de collecte in de kindernevendienst is voor sponsorkind Jesca (Compassion).

 Liturgie

Zingen: oefenen Lied 188 (LB) ‘Bij de Jakobsbron’

De ambtsdragers komen binnen

Welkom, mededelingen en stil gebed

Zingen: Psalm 68: 9 (LB) ‘God is de bron, de klare wel’

Votum en groet

Zingen: Psalm 68: 7 (LB) ‘God zij geprezen met ontzag’

Gebed van verootmoediging

Zingen: Lied 8 (ELB) ‘Als een hert dat verlangt naar water’ (2x)

Gebed bij opening van de Schrift

Lied met de kinderen: ‘Heer, onze Heer’ (filmpje)

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Johannes 4: 5-30 (NBV)

Zingen: Lied 188: 1 en 2 (LB) ‘Bij de Jakobsbron’

Schriftlezing: Johannes 4: 39-42 (NBV)

Zingen: Lied 188: 3 en 4 (LB) ‘Als een springfontein’

Verkondiging              

Muzikaal meditatief moment

Zingen: Lied 70: 1, 2 en 3 (ELB) ‘Zij was op zoek naar het geheim’

De kinderen komen terug

Zingen: Lied van Elly en Rikkert: ‘Bij U is de bron’ (filmpje), zie pag. 4

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Inzameling van onze gaven

Lied 834: 1, 2 en 3 (LB) ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht’

Zegen, gevolgd door 3x Amen

De tweede collecte is voor PKN & Educatie. In de catechese leren jongeren te leven in navolging van Jezus Christus. Dat is zeker in deze tijd van groot belang. Helaas lijken veel oude vormen niet meer te werken. Catechesegroepen worden massaal opgedoekt. Gelukkig klinken er ook hoopvolle geluiden vanuit kerken die catechese opnieuw uitvinden. Zoals dat dorp waar elke week andere gemeenteleden hun huis gastvrij openstellen voor de catechesegroepen. Of die stad waar ze catechese koppelen aan families, zodat gezinnen elkaar ontmoeten en samen de betekenis van het geloof herontdekken. JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, spoort deze inspirerende voorbeelden op, verfijnt ze en deelt ze met andere gemeenten. Ook helpt JOP gemeenten bij het plaatselijk vormgeven van catechese.

Lees verder

28 januari 2017,
16.00 uur Mega Spetterfeest met kidskoor Spetters
m.m.v. Marcel en Lydia Zimmer

18-01-2017

Op zaterdag 28 januari viert het kidskoor Spetters haar 10-jarig bestaan met een Mega Spetterfeest in De Fontein, Goudenregenstraat 77, aanvang 16.00 uur. Naast het kidskoor zijn te gast Marcel en Lydia Zimmer, die er met het kidskoor Spetters een geweldige middag van maken. Kinderen, maar ook vaders, moeders, opa’s en oma’s zijn van harte welkom. De toegang is gratis, maar er wordt wel een collecte gehouden. Meer informatie: www.kidskoorspetters.nl

Lees verder

29 januari 2017
Uitgebreide lunch na de dienst

17-01-2017

Op zondag 29 januari willen we na de (jongeren)dienst en het koffiedrinken graag weer een uitgebreide lunch houden. Een gebeuren dat altijd enorm in de smaak valt bij de gemeenteleden. Een prachtige gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een heerlijke lunch. De organisatoren zorgen weer voor lekkere soep en drinken, u mag zelf de rest van het eten inbrengen zoals broodjes, salades, hartige taart, beleg en boter. U kunt uw bijdrage voor aanvang van de dienst in de consistorie inleveren. Voor meer informatie kunt u terecht bij Margreet Mollema en Saakje van IJs (organisatie).

Lees verder

3 februari 2017,
Sirkelslag

17-01-2017

Op vrijdagavond 3 februari is er in plaats van A4Y 'Sirkelslag'. Het enige wat je weet is dat duizenden jongeren van de PKN op hetzelfde tijdstip ook klaar zitten om de strijd aan te gaan tegen jouw groep. De start is om 19.30 uur en het eindigt rond 22 uur. Meer informatie is te vinden op www.sirkelslag.nl. Je hoeft je alleen maar op te geven vóór 30 januari om mee te doen. Dit kan via de groepsapp of bij Erwin Koezema via e-mail: E.Koezema@hotmail.com.

Lees verder