De Fontein - Jezus volgen, mensen dienen

content image

De kerk is alle zondagen open.
De diensten beginnen ’s morgens om half tien. Maar daar blijft het niet bij. Door de week organiseren we allerlei activiteiten voor de meest uiteenlopende groepen mensen.

Ruimte huren

in De Fontein ?

Klik hier !

Welkom op de website van De Fontein!

Kerkdienst(en)

20 mei 2018, 09.30 uur: ds. Alfons van Vliet, 1e Pinksterdag met Tienerdienst

14-03-2018

 Organist is Guus Wolters. Ouderling van dienst is Germen van IJs. Diaken van dienst is Johan van der Veen. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor Kerk in Actie / Zending  en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion).

Liturgie

Zingen vóór de dienst: Lied 181 (bundel ‘Zingende gezegend’; mel. Gez. 293 LvdK) en ‘Welkom, welkom, iedereen’ (met filmpje)

Welkom en mededelingen

In stilte bereiden we ons voor op de dienst

Aanvangslied: Gez. 242: 1, 2 en 3

Bemoediging en groet

Zingen: Gez. 250: 5

‘Het wonder van het pinksterfeest’

Zingen: Lied 472 (ELB)

Gebed

Zingen: ‘Wij zullen gaan’  

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Handelingen 2: 1-13

Zingen: Lied 183: 1, 2 en 3 (Zingende gezegend; mel. Ps. 33 LvdK)

Schriftlezing: Hand. 2: 44-47

Verkondiging (tekst: Hand. 1: 8)

‘Toon mijn liefde’ (filmpje)

Zingen: Lied 213 (ELB)

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van onze gaven

Slotlied: Lied 382 (ELB)

Zegen

 

Lees verder

Nieuws uit de gemeente

Kampeerweekend

18-05-2018

In het weekend van vrijdag 22 juni t/m zondag 24 juni  is het kampeerweekend van De Fonteingemeente dat al voor de zesde keer wordt gehouden. De eerste mensen hebben zich ondertussen aangemeld, maar er kunnen nog meer bij. Er is volop ruimte voor kampeerders, maar ook daggasten zijn van harte welkom. Ben je geen kampeerder? Meld je dan gerust aan om een dagje door te brengen op het terrein van de Kleine Wielen. Verder is het goed om te weten dat er vrijdagavond pannenkoeken op het menu staan. Zaterdag is er een spelmiddag vanaf 14.00 uur waarna we aan het eind van de middag de barbecue aansteken. Aanmelden (kampeerders, daggasten, bakkers en smulpapen  voor het pannenkoekbakken en BBQ) kan tot zondag 17 juni. Voor meer informatie kun je terecht bij Willem Dijkstra en/of Peter de Vries. Aarzel dus niet en geef je op voor het kampeerweekend.

Lees verder

Fontana Musica

20-04-2018

Fontana Musica wil zich dit seizoen graag nog eenmaal laten horen en wel in de (gewone) dienst van 3 juni. Er zijn 4 repetities gepland: op de woensdagavonden 9, 16, 23 en 30 mei, steeds van 19:00 – 20:15 uur in De Fontein. Een ieder is welkom, waarbij verwacht wordt dat men in ieder geval 3 van de 4 repetities bijwoont. Mensen die eerder meegezongen hebben, worden verzocht de muziek(-map) van thuis mee te nemen

Lees verder

Vakanties met aandacht 2018

12-03-2018

Het vakantiebureau van de Protestantse Kerk verzorgt ook dit jaar weer vakanties voor mensen die zorg en aandacht nodig hebben.  Er zijn  mogelijkheden voor betaalde vakanties voor diverse doelgroepen zoals:  eenoudergezinnen, senioren met en zonder zorg , mensen met een verstandelijke beperking of mantelzorgers en thuiswonende partners met dementie. Van 9 t/m 16 juni en 15 t/m 22 september  is er een Friese vakantieweek voor mensen met en zonder zorg in Vakantiehotel  IJsselvlietdt in Wezep, verzorgd  door diakenen uit Joure  en Bolsward. Het vakantiebureau vraagt vrijwilligers. Heeft u vragen of wilt u informatie? Dan kunt u terecht bij de Taakgroep Diaconie,

Riekje Steen.

Lees verder

Op de agenda

22, 23 en 24 juni 2018: Kampeerweekend

01-03-2018

Lees verder