De Fontein - Jezus volgen, mensen dienen

content image

De kerk is alle zondagen open.
De diensten beginnen ’s morgens om half tien. Maar daar blijft het niet bij. Door de week organiseren we allerlei activiteiten voor de meest uiteenlopende groepen mensen.

Ruimte in De Fontein huren?

Klik hier !

Welkom op de website van De Fontein!

Kerkdienst(en)

22 april 2018, 09.30 uur: ds. Alfons van Vliet (Heilig Avondmaal) en Tienerdienst

08-04-2018

Organist is Guus Wolters. Ouderling van dienst is Reinouw Jellema. Alle diakenen hebben dienst. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor Eredienst en kerkmuziek, de Avondmaalscollecte is voor Ronald McDonald Huis en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). Er is ook tienerdienst.

 Liturgie

Voor de dienst: met het filmpje: Opw. 612

en met het orgel: lied 168: 1-5  ELB 

Welkom en afkondigingen

Stil gebed

Lied God zij geloofd: 1 t/m 4  (mel. Ps 116, tekst z.o.z.)

Bemoediging en groet    

Lied God zij geloofd: 5 (tekst z.o.z.) 

Gebed  

Lied met de kinderen: Zo stevig als wat

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Openb. 21: 9-10, 22-27 en Openb. 22: 1-5   

Lied 413: 1,2 en 4 ELB

Verkondiging  

Muzikaal meditatief intermezzo

Lied 550: 1 en 3 (liedboek)

De kinderen komen terug

Dankgebed en voorbeden 

Avondmaalscollecte (tegelijk zingen we: lied 912: 1-4 )

We zingen mee met het filmpje Heer, U bent mijn leven…

Inzettingswoorden Heilig Avondmaal

Avondmaalsgebed

Gemeenschap van brood en wijn

Lied van toewijding na de maaltijd: Lied 653: 2, 5 en 6

Inzameling van de gaven (kinderen kunnen van de oppas worden gehaald)

Lied 737: 1-4, 11-14 en 21 (liedboek) 

Zegen

Lees verder

Nieuws uit de gemeente

Fontana Musica

20-04-2018

Fontana Musica wil zich dit seizoen graag nog eenmaal laten horen en wel in de (gewone) dienst van 3 juni. Er zijn 4 repetities gepland: op de woensdagavonden 9, 16, 23 en 30 mei, steeds van 19:00 – 20:15 uur in De Fontein. Een ieder is welkom, waarbij verwacht wordt dat men in ieder geval 3 van de 4 repetities bijwoont. Mensen die eerder meegezongen hebben, worden verzocht de muziek(-map) van thuis mee te nemen

Lees verder

27 april 2018: Gemeentereis naar Passau, Wenen, Bratislava en Praag

05-04-2018

Deze vier steden komen steeds meer in zicht. De ‘Gemeentereis’ vertrekt op vrijdag 27 april. Een prachtige groep van 26 deelnemers zullen deze reis meemaken en in de wandelgangen proeven we het enthousiasme.

We zien er naar uit om deze 11-daagse reis met elkaar op te mogen trekken en volop genieten van elkaar en

van alles dat we gaan zien en meemaken. We vertrekken om 8.00 uur vanaf De Fontein. Wilt u ons dan uitzwaaien, dan zou dat natuurlijk prachtig zijn. 

Reisleiders Germen en Saakje van IJs 

Lees verder

Vakanties met aandacht 2018

12-03-2018

Het vakantiebureau van de Protestantse Kerk verzorgt ook dit jaar weer vakanties voor mensen die zorg en aandacht nodig hebben.  Er zijn  mogelijkheden voor betaalde vakanties voor diverse doelgroepen zoals:  eenoudergezinnen, senioren met en zonder zorg , mensen met een verstandelijke beperking of mantelzorgers en thuiswonende partners met dementie. Van 9 t/m 16 juni en 15 t/m 22 september  is er een Friese vakantieweek voor mensen met en zonder zorg in Vakantiehotel  IJsselvlietdt in Wezep, verzorgd  door diakenen uit Joure  en Bolsward. Het vakantiebureau vraagt vrijwilligers. Heeft u vragen of wilt u informatie? Dan kunt u terecht bij de Taakgroep Diaconie,

Riekje Steen.

Lees verder

Op de agenda

22 april 2018: 16.00-17.00 uur Spetterfeest

07-04-2018

Op zondag 22 april is er weer een Spetterfeest in De Fontein. Het kinderkoor de Spetters heeft dit keer gekozen voor het thema ‘Allemaal een naam’. Een prachtige middag die u niet mag missen. Aanvang 16.00 uur in De Fontein.

Lees verder

1 mei 2018. 20.00 uur: Gewoon Bijbellezen-Verdiepingsavond (Kring ds Alfons van Vliet)

03-04-2018

Lees verder

8 mei 2018: Thema-avond ‘Schepping of evolutie?’

29-03-2018

Lees verder