De Fontein - Jezus volgen, mensen dienen

content image

De kerk is alle zondagen open.
De diensten beginnen ’s morgens om half tien. Maar daar blijft het niet bij. Door de week organiseren we allerlei activiteiten voor de meest uiteenlopende groepen mensen.

Ruimte huren

in De Fontein ?

Klik hier !

Welkom op de website van De Fontein!

Kerkdienst(en)

11 november 2018, 09.30 uur; ds. Alfons van Vliet

16-09-2018

Organist is Henk Zandstra m.m.v. Impuls. Ouderling van dienst is Margreet Mollema. Diaken van dienst is Johan van der Veen. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor Kerk in Actie / Binnenlands Diaconaat en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion).  

Liturgie

Zingen voor de dienst: Lied 623 (Opw.) met filmpje en Welkom, welkom in ons midden
Welkom en mededelingen
In gebed bereiden we ons voor op deze dienst
Aanvangslied: Ps. 98: 1 en 3
Bemoediging en groet
Zingen: Lied 425 (ELB 2x) Dit is de dag
Dopen van Laurens Gjalt de Haan
Zingen: Lied 599 (Opw.) ‘Wat dopen eigenlijk is…’
Zingen: Lied 68 (Kinderopw.) Diep, diep, diep als de zee…
Vragen aan de doopouders
Zegenwens (Elly & Rikkert)  
Doopbediening
Vraag aan de gemeente (gemeente gaat staan)   
Zingen (staande): Lied 185 (Opw. voor kinderen) (2x)
De Here zegent jou en Hij beschermt jou, Hij schijnt zijn licht over jouw leven; Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn, Hij zal zijn vrede aan je geven.
Aansteken doopkaars en gedichtje
Gedicht en uitreiking doopkaart en visje ophangen
Gebed om het licht van Gods Geest
Lied: Weet je dat de Vader je kent
Weet je, dat de vader je kent? Weet je, dat je van waarde bent?
Weet je, dat je een parel bent? Een parel in Gods hand, een parel in Gods hand.

Ik weet, dat de vader me kent. Ik weet, dat ik van waarde ben.
Ik weet, dat ik een parel ben. Een parel in Gods hand, een parel in Gods hand.

Kinderen gaan naar de kindernevendienst    
Bijbellezing: Jozua 1: 1-9
Verkondiging
Zingen: Lied 427: 1, 4, 5, 6 en 7 (LvdK)
De kinderen komen terug
Gebeden, die we zingend afsluiten met God van licht (tekst is aangegeven op de bijlage bij de zondagsbrief)
Inzameling van onze gaven
Slotlied: Lied 864: 1,2 en 5
Zegen

Lees verder

15 december 2018, 19.30 uur: Sing In

27-08-2018

Op zaterdag 15 december, aanvang 19.30 uur, m.m.v. Kamper Vocaal Ensemble Kavoca o.l.v. Luthine Postuma. Vleugel: Jurgen Lipke; Marimba: Hendri Westra; Organist: Gerk Venema. Het is de laatste Sing In. De commissie heeft besloten te stoppen met de Sing In diensten. Maak het dus nog een keer mee, het wordt een fantastische slotavond met veel zang en muziek

Lees verder

Nieuws

Fontana Musica ♫

10-11-2018

Gelegenheidskoor Fontana Musica gaat weer oefenen i.v.m. het zingen in de dienst van Eerste Kerstdag 25 december. De repetities zijn in De Fontein op de woensdagen 21 en 28 november, 5 december (bij voldoende deelname), 12 en 19 december, steeds van 19:15 tot ± 20:15 uur. Deze keer graag van tevoren even opgeven per email. Wij proberen dan een mailtje terug te sturen met een muziekbijlage, zodat thuis alvast geoefend kan worden. Graag even aangeven of men relatief hoog (sopraan/tenor) of laag (alt/bas) zingt. Graag tot ziens.

Henk Visser

Lees verder

Keuzelied

12-10-2018

Binnen onze gemeente bestaat een grote variëteit aan liederen. Wat fijn dat we via de beamer uit zoveel verschillende bundels kunnen putten! Zoveel zielen, zoveel verschillen, en dat is soms ook lastig. Waarom zingt iemand graag een psalm en een ander een Johannes de Heer lied, een opwekking of een gezang? Waarom zingt iemand graag in het Engels en de ander in het Nederlands? Het is fijn om dit van elkaar te weten, zodat we ook hierin meer begrip krijgen voor elkaar.

Daarom beginnen we dit seizoen met het keuzelied. Het is de bedoeling dat er twee keer per maand een keuzelied gezongen wordt voor of in de dienst. Degene die dit keuzelied aandraagt, vertelt aan de gemeente wat dit lied voor hem/haar betekent, en waarom dit bij zijn/haar favoriete liederen behoort. Wie dit liever niet zelf vertelt op het podium, kan het ook naar de dominee mailen, zodat deze het voorleest. Wilt u/ wil jij ook een keer meedoen? Er ligt een intekenlijst in de hal, waarop aangegeven kan worden welk lied u/jij graag een keer zou willen zingen in de dienst. Uit deze lijst zullen liederen worden gekozen, passend bij een thema van de dienst. Intekenlijst gemist?

Taakgroep Eredienst, Suzanne Yska

 

Lees verder

De horizon van Friesland, gezien door de ogen van amateurkunstenaars

11-09-2018

In het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 hebben vier amateurschilders uit Leeuwarden groepen amateurkunstenaars in de provincie uitgenodigd een creatieve bijdrage te leveren. Thema voor deze bijdrage is "Horizon en Aarde". Amateurkunstenaars, in ieder dorp of stad in onze provincie, laten hun werk zien in plaatselijke exposities. Gezamenlijk vormen zij één grote expositie verbonden door het thema ‘De Horizon van Friesland’.

In Friesland is de horizon, meer dan op andere plaatsen, zeer divers: zee, wad, meren en oneindig veel agrarisch land zijn duidelijk te herkennen.

De samenhang in het thema tussen alle werken is een zelfde horizonlijn. De diversiteit ontstaat doordat kunstenaars op verschillende grootte werken en in verschillende technieken. Op deze manier ontstaat er verbinding tussen de verschillende  groepen amateurkunstenaars. 

Tussen 14 september en 14 december 2018 worden de schilderijen die schildersgroep 'De Einder' in dit verband heeft gemaakt, geëxposeerd in 'De Fontein', Goudenregenstraat 77 in Leeuwarden.
'De Fontein' is voor deze expositie geopend op woensdag en vrijdag van 9 tot 11.30 uur.

 

Lees verder

Op de agenda