De Fontein - Jezus volgen, mensen dienen

content image

De kerk is alle zondagen open.
De diensten beginnen ’s morgens om half tien. Maar daar blijft het niet bij. Door de week organiseren we allerlei activiteiten voor de meest uiteenlopende groepen mensen.

Ruimte huren

in De Fontein ?

Klik hier !

Welkom op de website van De Fontein!

Kerkdienst(en)

23 september 2018, 09.30 uur: ds. Hans Kemperman (Startzondag, met medewerking van Fontana Musica en Impuls)

31-07-2018

Ouderling van dienst is Reinouw Jellema. Diaken van dienst is Menno Sijtsma. Organist is Henk Zandstra. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor de wijkkas en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion).


Liturgie


Zingen voor de dienst: Lied 785 (Opw) Fundament – met Impuls
De ambtsdragers komen binnen
Zingen: Lied 819 (Opw) Niemand anders – met Impuls
Welkom, mededelingen en stil gebed
Zingen: Psalm 33: 2 (LB) Zing al wie leeft van Gods genade
Votum en groet
Zingen: Psalm 33: 8 (LB) Wij wachten stil op Gods ontferming
Gebed van toenadering en ontferming
Zingen: Lied 838: 1, 2, 3 en 4 (LB) O grote God die liefde zijt
koor: verzen 1 + 3, allen: verzen 2 + 4
Gebed bij de opening van de Schrift
Kinderlied: "Opwekking voor Kids" (213) Ik neem even de tijd
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Numeri 11: 24-29 (NBV)
Zingen: Lied 399: 1, 2 en 3 (Hemelhoog) Samen in de naam van Jezus
Schriftlezing: Marcus 9: 30-37 (NBV)
koor: lied 533: 1, 2, 3 en 4 (LB) Daar komt een man uit Nazaret
Verkondiging
Zingen: Lied 769 (Opw) Bouw uw koninkrijk – met Impuls
De kinderen komen terug
Presentatie jongerenwerker Bert Dijkstra
Zingen: Lied 415: 1, 2 en 3 (LB, iets gewijzigde tekst) Zegen hem, Algoede
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, afgesloten door Lied 436 (Opw) Onze Vader in de hemel met Impuls
Inzameling van de gaven       
Zingen: Lied 677: 1, 2 en 3 God roept ons allen tot de daad
koor: vers 2, allen: verzen 1 + 3
Zegen, gevolgd door 3x Amen, en daarna zingen: Lied 710 (Opw) Gebed om zegen – met Impuls

 

Lees verder

7 oktober 2018, 19.00 uur: Sing In

24-07-2018

Op zondag 7 oktober is er in De Fontein weer een Sing In, aanvang 19.00 uur. Wegens enorm succes hebben we het Multicultureel Gospelkoor All for One weer uitgenodigd. Het wordt weer een muzikale topper! Voorganger is Leo Blees uit Wouterswoude en organist is Henk Visser.

Noteer alvast deze datum. Allen van harte uitgenodigd.

Sing In Commissie De Fontein

Lees verder

Nieuws

Een nieuw seizoen

21-09-2018

Er is van alles te doen in De Fontein, en voor iedereen. Ook komend jaar zijn er cursussen, kun je je aansluiten bij een GemeenteGroeiGroep (GGG) of meedoen met een bijbelstudiegroep, en kan je kind naar de kindernevendienst of de oppas. In dit foldertje staat een overzicht van wat er allemaal gebeurt. Laat je inspireren, doe mee of zet zelf iets nieuws op!

Lees verder

22 en 23 september 2018: Startweekemd

16-09-2018

Op zaterdag 22 en zondag 23 september zal het Startweekend van De Fontein plaatsvinden.

De zaterdagmiddag kent twee onderdelen:

Voor iedereen: een bezoek aan Nijkleaster in Jorwert. Nijkleaster staat voor stilte, verbinding en bezinning en zoekt naar nieuwe wegen voor geloof en spiritualiteit. Voor meer informatie zie www.nijkleaster.frl. Inmiddels hebben 22 gemeenteleden zich aangemeld.

Programma zaterdagmiddag

Vanaf 13:00 per fiets of auto naar Jorwert; 14:15 uur Kennismaken; 14:30 uur Presentatie over Nijkleaster;

15:15 uur Mini-Kleasterkuier (in of rond de kerk);

16:00 uur Viering; 16:30 uur afscheid, waarna terug naar Leeuwarden. Opgave via mail tot uiterlijk 17 september bij Henk Douma

Voor de tieners (12 tot 20 jaar): Suppen.

13.45 uur: Verzamelen op de fiets bij 4:14;

14.30-16.00 uur: Sup Citytour door Leeuwarden;

16.30-18.00 uur: Partypizza in 4:14. Mocht het slecht weer worden dan hebben we een alternatief programma! Opgave via mail tot uiterlijk 17 september bij Laura van der Meer

Programma zondag:

Feestelijke dienst met veel muziek; Koffie met iets lekkers (op de intekenlijst voor bakkers van een cake, koek of taart staan 6 namen. Daar kunnen nog wel een paar bij). Graag bericht naar Henk Douma. Presentatie van de activiteiten die in het kerkelijk seizoen 2018-2019 zullen plaatsvinden; Gezamenlijke lunch.

Lees verder

De horizon van Friesland, gezien door de ogen van amateurkunstenaars

11-09-2018

In het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 hebben vier amateurschilders uit Leeuwarden groepen amateurkunstenaars in de provincie uitgenodigd een creatieve bijdrage te leveren. Thema voor deze bijdrage is "Horizon en Aarde". Amateurkunstenaars, in ieder dorp of stad in onze provincie, laten hun werk zien in plaatselijke exposities. Gezamenlijk vormen zij één grote expositie verbonden door het thema ‘De Horizon van Friesland’.

In Friesland is de horizon, meer dan op andere plaatsen, zeer divers: zee, wad, meren en oneindig veel agrarisch land zijn duidelijk te herkennen.

De samenhang in het thema tussen alle werken is een zelfde horizonlijn. De diversiteit ontstaat doordat kunstenaars op verschillende grootte werken en in verschillende technieken. Op deze manier ontstaat er verbinding tussen de verschillende  groepen amateurkunstenaars. 

Tussen 14 september en 14 december 2018 worden de schilderijen die schildersgroep 'De Einder' in dit verband heeft gemaakt, geëxposeerd in 'De Fontein', Goudenregenstraat 77 in Leeuwarden.
'De Fontein' is voor deze expositie geopend op woensdag en vrijdag van 9 tot 11.30 uur.

 

Lees verder

Cursus: Kom Heilige Geest

25-08-2018

Persoon en werk van de Heilige Geest vormen wellicht in onze kerken een wat onderbelicht onderwerp. Toch is er een groeiende belangstelling en openheid voor het feit, dat God ook vandaag door Zijn Geest wil werken in het midden van de gemeente en in het leven van de gelovige. Het Evangelisch Werkverband heeft een cursus ontwikkeld rond de bede: “Kom Heilige Geest vernieuw uw kerk, vernieuw ons leven.

Deze cursus is opgebouwd rond drie onderwerpen. Per cursusavond komt één onderwerp aan de orde.

  • Kom Heilige Geest: (27 september)

er wordt benadrukt wíe de Heilige Geest is en wat Zijn werk is, ook voor ons vandaag.

  • Vernieuw uw kerk: (4 oktober)

hier bekijken we wat de gemeente in Efeze leert over persoon en werk van de Heilige Geest en wat wij daarvan kunnen leren voor de kerk vandaag.

  • Vernieuw mijn leven: (11 oktober)

Geestelijke vernieuwing begint in ons eigen leven. Hoeveel ruimte is er voor Gods Geest in de werkelijkheid van ons bestaan? Durven we ons daarvoor open te stellen.

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen 10 euro voor drie avonden. Een cursusboekje en koffie zijn inbegrepen.

Cursusleider is ds. Marius Koppe

Opgave

Opgave voor deze cursus voor 20 september bij de Taakgroep Vorming en Toerusting: vormingentoerusting@defontein058.nl    

Lees verder

Op de agenda

3 november 2018: Make Some Noise Kids Liveshow 2018

14-09-2018

Zijn jouw kinderen helemaal weg van Make Some Noise? Dan hebben wij goed nieuws! Op zaterdag 3 november 2018 is er een liveshow van Make Some Noise Kids vol met dans, muziek en vele liedjes. Ook is er een afterparty met popcorn en een MSNK fotomuur! De liveshow wordt gehouden in de Salvator kerk en is om 19:00 uur. Een ticket kost € 19,50 en een gezinsticket € 73,50 (2 volwassenen en twee kinderen). Om het extra bijzonder te maken, kan je nu jouw ticket reserveren voor € 10,- via kinderneverdienst@defontein058.nl en vullen wij de rest aan! Reserveren kan tot en met zaterdag 29 september 2018.

Leiding Kindernevendienst

Lees verder

23 september 2018: Gezamenlijke lunch

30-08-2018

Op zondag 23 september  wordt u allemaal uitgenodigd voor een uitgebreide lunch na de dienst. Het is de startzondag voor het nieuwe winterseizoen, waarbij een gezamenlijk lunch  een prachtige manier is om als gemeente het nieuwe seizoen te starten. Zoals u gewend bent zorgt de organisatie voor soep en drinken en hopen we van u weer op inbreng van broodjes, salade, hartige taart, enz. U kunt voor de dienst uw meegebrachte etenswaren inleveren in zaal vijf.

Margreet Mollema en Saakje van IJs

Lees verder

7 oktober 2018, 19.00 uur: Sing In

24-07-2018

Op zondag 7 oktober is er in De Fontein weer een Sing In, aanvang 19.00 uur. Wegens enorm succes hebben we het Multicultureel Gospelkoor All for One weer uitgenodigd. Het wordt weer een muzikale topper! Voorganger is Leo Blees uit Wouterswoude en organist is Henk Visser.

Noteer alvast deze datum. Allen van harte uitgenodigd.

Sing In Commissie De Fontein

Lees verder