22 april 2018, 09.30 uur: ds. Alfons van Vliet

Organist is Guus Wolters. Ouderling van dienst is Reinouw Jellema. Alle diakenen hebben dienst. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor Eredienst en kerkmuziek, de Avondmaalscollecte is voor Ronald McDonald Huis en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). Er is ook tienerdienst.

 Liturgie

Voor de dienst: met het filmpje: Opw. 612

en met het orgel: lied 168: 1-5  ELB 

Welkom en afkondigingen

Stil gebed

Lied God zij geloofd: 1 t/m 4  (mel. Ps 116, tekst z.o.z.)

Bemoediging en groet    

Lied God zij geloofd: 5 (tekst z.o.z.) 

Gebed  

Lied met de kinderen: Zo stevig als wat

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Openb. 21: 9-10, 22-27 en Openb. 22: 1-5   

Lied 413: 1,2 en 4 ELB

Verkondiging  

Muzikaal meditatief intermezzo

Lied 550: 1 en 3 (liedboek)

De kinderen komen terug

Dankgebed en voorbeden 

Avondmaalscollecte (tegelijk zingen we: lied 912: 1-4 )

We zingen mee met het filmpje Heer, U bent mijn leven…

Inzettingswoorden Heilig Avondmaal

Avondmaalsgebed

Gemeenschap van brood en wijn

Lied van toewijding na de maaltijd: Lied 653: 2, 5 en 6

Inzameling van de gaven (kinderen kunnen van de oppas worden gehaald)

Lied 737: 1-4, 11-14 en 21 (liedboek) 

Zegen

De Avondmaalscollecte is voor Ronald McDonald Huis en de tweede collecte is voor PKN Eredienst en Kerkmuziek. Zingen en bidden op de adem van de getijden. Veel gemeenten zijn op zoek naar nieuwe manieren en andere muziek om de erediensten vorm te geven. Daarnaast is er een groei van het aantal plekken waar in het ritme van de dag of de week korte vieringen worden gehouden met veel aandacht voor stilte, ontmoeting met God en met de ander. De komende jaren bundelt de Protestantse Kerk ervaringen en deelt materiaal om eigentijdse vormen van vieren een stimulans te geven.