22 en 23 september 2018: Startweekemd

Op zaterdag 22 en zondag 23 september zal het Startweekend van De Fontein plaatsvinden.

De zaterdagmiddag kent twee onderdelen:

Voor iedereen: een bezoek aan Nijkleaster in Jorwert. Nijkleaster staat voor stilte, verbinding en bezinning en zoekt naar nieuwe wegen voor geloof en spiritualiteit. Voor meer informatie zie www.nijkleaster.frl. Inmiddels hebben 22 gemeenteleden zich aangemeld.

Programma zaterdagmiddag

Vanaf 13:00 per fiets of auto naar Jorwert; 14:15 uur Kennismaken; 14:30 uur Presentatie over Nijkleaster;

15:15 uur Mini-Kleasterkuier (in of rond de kerk);

16:00 uur Viering; 16:30 uur afscheid, waarna terug naar Leeuwarden. Opgave via mail tot uiterlijk 17 september bij Henk Douma

Voor de tieners (12 tot 20 jaar): Suppen.

13.45 uur: Verzamelen op de fiets bij 4:14;

14.30-16.00 uur: Sup Citytour door Leeuwarden;

16.30-18.00 uur: Partypizza in 4:14. Mocht het slecht weer worden dan hebben we een alternatief programma! Opgave via mail tot uiterlijk 17 september bij Laura van der Meer

Programma zondag:

Feestelijke dienst met veel muziek; Koffie met iets lekkers (op de intekenlijst voor bakkers van een cake, koek of taart staan 6 namen. Daar kunnen nog wel een paar bij). Graag bericht naar Henk Douma. Presentatie van de activiteiten die in het kerkelijk seizoen 2018-2019 zullen plaatsvinden; Gezamenlijke lunch.