23 september 2018, 09.30 uur: ds. Hans Kemperman (Startzondag)

Ouderling van dienst is Reinouw Jellema. Diaken van dienst is Menno Sijtsma. Organist is Henk Zandstra. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor de wijkkas en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion).


Liturgie


Zingen voor de dienst: Lied 785 (Opw) Fundament – met Impuls
De ambtsdragers komen binnen
Zingen: Lied 819 (Opw) Niemand anders – met Impuls
Welkom, mededelingen en stil gebed
Zingen: Psalm 33: 2 (LB) Zing al wie leeft van Gods genade
Votum en groet
Zingen: Psalm 33: 8 (LB) Wij wachten stil op Gods ontferming
Gebed van toenadering en ontferming
Zingen: Lied 838: 1, 2, 3 en 4 (LB) O grote God die liefde zijt
koor: verzen 1 + 3, allen: verzen 2 + 4
Gebed bij de opening van de Schrift
Kinderlied: "Opwekking voor Kids" (213) Ik neem even de tijd
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Numeri 11: 24-29 (NBV)
Zingen: Lied 399: 1, 2 en 3 (Hemelhoog) Samen in de naam van Jezus
Schriftlezing: Marcus 9: 30-37 (NBV)
koor: lied 533: 1, 2, 3 en 4 (LB) Daar komt een man uit Nazaret
Verkondiging
Zingen: Lied 769 (Opw) Bouw uw koninkrijk – met Impuls
De kinderen komen terug
Presentatie jongerenwerker Bert Dijkstra
Zingen: Lied 415: 1, 2 en 3 (LB, iets gewijzigde tekst) Zegen hem, Algoede
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, afgesloten door Lied 436 (Opw) Onze Vader in de hemel met Impuls
Inzameling van de gaven       
Zingen: Lied 677: 1, 2 en 3 God roept ons allen tot de daad
koor: vers 2, allen: verzen 1 + 3
Zegen, gevolgd door 3x Amen, en daarna zingen: Lied 710 (Opw) Gebed om zegen – met Impuls

 

content image