24 juni 2018, 09.;30 uur: ds. Alfons van Vliet

Ouderling van dienst is Margreet Mollema. Diaken van dienst is Johan van der Veen. Organist is Henk Zandstra. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor het ZWO-project. De collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion).

 Liturgie

Zingen voor de dienst:

Lied 374 (ELB) met orgel en

‘Welkom, welkom’ (met filmpje)

Welkom en mededelingen

We bereiden ons in stilte voor op de dienst  

Aanvangslied: Ps. 27: 7 en 1

Bemoediging  en Groet         

Loflied: Gez. 400: 1 en 12 (LvdK)

Gebed van toewijding           

Filmpje/lied:  ‘Ik ben’

Gebed om het licht van de Heilige Geest. 

Zingen: kinderlied ‘Diep van binnen blij!’ (Opw. Kids 266)

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Marcus 1: 1-11

Zingen: Lied 526: 2 en 4    

Verkondiging 

Tijd voor ontmoeting met God

Zingen: Lied 687 (Opw.)

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van onze gaven

Slotlied: Gez. 474: 1 en 3 (LvdK)

Zegen