Een nieuw seizoen

21-09-2018

Er is van alles te doen in De Fontein, en voor iedereen. Ook komend jaar zijn er cursussen, kun je je aansluiten bij een GemeenteGroeiGroep (GGG) of meedoen met een bijbelstudiegroep, en kan je kind naar de kindernevendienst of de oppas. In dit foldertje staat een overzicht van wat er allemaal gebeurt. Laat je inspireren, doe mee of zet zelf iets nieuws op!

Lees verder

22 en 23 september 2018: Startweekemd

16-09-2018

Op zaterdag 22 en zondag 23 september zal het Startweekend van De Fontein plaatsvinden.

De zaterdagmiddag kent twee onderdelen:

Voor iedereen: een bezoek aan Nijkleaster in Jorwert. Nijkleaster staat voor stilte, verbinding en bezinning en zoekt naar nieuwe wegen voor geloof en spiritualiteit. Voor meer informatie zie www.nijkleaster.frl. Inmiddels hebben 22 gemeenteleden zich aangemeld.

Programma zaterdagmiddag

Vanaf 13:00 per fiets of auto naar Jorwert; 14:15 uur Kennismaken; 14:30 uur Presentatie over Nijkleaster;

15:15 uur Mini-Kleasterkuier (in of rond de kerk);

16:00 uur Viering; 16:30 uur afscheid, waarna terug naar Leeuwarden. Opgave via mail tot uiterlijk 17 september bij Henk Douma

Voor de tieners (12 tot 20 jaar): Suppen.

13.45 uur: Verzamelen op de fiets bij 4:14;

14.30-16.00 uur: Sup Citytour door Leeuwarden;

16.30-18.00 uur: Partypizza in 4:14. Mocht het slecht weer worden dan hebben we een alternatief programma! Opgave via mail tot uiterlijk 17 september bij Laura van der Meer

Programma zondag:

Feestelijke dienst met veel muziek; Koffie met iets lekkers (op de intekenlijst voor bakkers van een cake, koek of taart staan 6 namen. Daar kunnen nog wel een paar bij). Graag bericht naar Henk Douma. Presentatie van de activiteiten die in het kerkelijk seizoen 2018-2019 zullen plaatsvinden; Gezamenlijke lunch.

Lees verder

3 november 2018: Make Some Noise Kids Liveshow 2018

14-09-2018

Zijn jouw kinderen helemaal weg van Make Some Noise? Dan hebben wij goed nieuws! Op zaterdag 3 november 2018 is er een liveshow van Make Some Noise Kids vol met dans, muziek en vele liedjes. Ook is er een afterparty met popcorn en een MSNK fotomuur! De liveshow wordt gehouden in de Salvator kerk en is om 19:00 uur. Een ticket kost € 19,50 en een gezinsticket € 73,50 (2 volwassenen en twee kinderen). Om het extra bijzonder te maken, kan je nu jouw ticket reserveren voor € 10,- via kinderneverdienst@defontein058.nl en vullen wij de rest aan! Reserveren kan tot en met zaterdag 29 september 2018.

Leiding Kindernevendienst

Lees verder

De horizon van Friesland, gezien door de ogen van amateurkunstenaars

11-09-2018

In het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 hebben vier amateurschilders uit Leeuwarden groepen amateurkunstenaars in de provincie uitgenodigd een creatieve bijdrage te leveren. Thema voor deze bijdrage is "Horizon en Aarde". Amateurkunstenaars, in ieder dorp of stad in onze provincie, laten hun werk zien in plaatselijke exposities. Gezamenlijk vormen zij één grote expositie verbonden door het thema ‘De Horizon van Friesland’.

In Friesland is de horizon, meer dan op andere plaatsen, zeer divers: zee, wad, meren en oneindig veel agrarisch land zijn duidelijk te herkennen.

De samenhang in het thema tussen alle werken is een zelfde horizonlijn. De diversiteit ontstaat doordat kunstenaars op verschillende grootte werken en in verschillende technieken. Op deze manier ontstaat er verbinding tussen de verschillende  groepen amateurkunstenaars. 

Tussen 14 september en 14 december 2018 worden de schilderijen die schildersgroep 'De Einder' in dit verband heeft gemaakt, geëxposeerd in 'De Fontein', Goudenregenstraat 77 in Leeuwarden.
'De Fontein' is voor deze expositie geopend op woensdag en vrijdag van 9 tot 11.30 uur.

 

Lees verder

23 september 2018: Gezamenlijke lunch

30-08-2018

Op zondag 23 september  wordt u allemaal uitgenodigd voor een uitgebreide lunch na de dienst. Het is de startzondag voor het nieuwe winterseizoen, waarbij een gezamenlijk lunch  een prachtige manier is om als gemeente het nieuwe seizoen te starten. Zoals u gewend bent zorgt de organisatie voor soep en drinken en hopen we van u weer op inbreng van broodjes, salade, hartige taart, enz. U kunt voor de dienst uw meegebrachte etenswaren inleveren in zaal vijf.

Margreet Mollema en Saakje van IJs

Lees verder

Cursus: Kom Heilige Geest

25-08-2018

Persoon en werk van de Heilige Geest vormen wellicht in onze kerken een wat onderbelicht onderwerp. Toch is er een groeiende belangstelling en openheid voor het feit, dat God ook vandaag door Zijn Geest wil werken in het midden van de gemeente en in het leven van de gelovige. Het Evangelisch Werkverband heeft een cursus ontwikkeld rond de bede: “Kom Heilige Geest vernieuw uw kerk, vernieuw ons leven.

Deze cursus is opgebouwd rond drie onderwerpen. Per cursusavond komt één onderwerp aan de orde.

  • Kom Heilige Geest: (27 september)

er wordt benadrukt wíe de Heilige Geest is en wat Zijn werk is, ook voor ons vandaag.

  • Vernieuw uw kerk: (4 oktober)

hier bekijken we wat de gemeente in Efeze leert over persoon en werk van de Heilige Geest en wat wij daarvan kunnen leren voor de kerk vandaag.

  • Vernieuw mijn leven: (11 oktober)

Geestelijke vernieuwing begint in ons eigen leven. Hoeveel ruimte is er voor Gods Geest in de werkelijkheid van ons bestaan? Durven we ons daarvoor open te stellen.

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen 10 euro voor drie avonden. Een cursusboekje en koffie zijn inbegrepen.

Cursusleider is ds. Marius Koppe

Opgave

Opgave voor deze cursus voor 20 september bij de Taakgroep Vorming en Toerusting: vormingentoerusting@defontein058.nl    

Lees verder

23 september 2018, 09.30 uur: ds. Hans Kemperman (Startzondag, met medewerking van Fontana Musica en Impuls)

31-07-2018

Ouderling van dienst is Reinouw Jellema. Diaken van dienst is Menno Sijtsma. Organist is Henk Zandstra. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor de wijkkas en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion).


Liturgie


Zingen voor de dienst: Lied 785 (Opw) Fundament – met Impuls
De ambtsdragers komen binnen
Zingen: Lied 819 (Opw) Niemand anders – met Impuls
Welkom, mededelingen en stil gebed
Zingen: Psalm 33: 2 (LB) Zing al wie leeft van Gods genade
Votum en groet
Zingen: Psalm 33: 8 (LB) Wij wachten stil op Gods ontferming
Gebed van toenadering en ontferming
Zingen: Lied 838: 1, 2, 3 en 4 (LB) O grote God die liefde zijt
koor: verzen 1 + 3, allen: verzen 2 + 4
Gebed bij de opening van de Schrift
Kinderlied: "Opwekking voor Kids" (213) Ik neem even de tijd
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Numeri 11: 24-29 (NBV)
Zingen: Lied 399: 1, 2 en 3 (Hemelhoog) Samen in de naam van Jezus
Schriftlezing: Marcus 9: 30-37 (NBV)
koor: lied 533: 1, 2, 3 en 4 (LB) Daar komt een man uit Nazaret
Verkondiging
Zingen: Lied 769 (Opw) Bouw uw koninkrijk – met Impuls
De kinderen komen terug
Presentatie jongerenwerker Bert Dijkstra
Zingen: Lied 415: 1, 2 en 3 (LB, iets gewijzigde tekst) Zegen hem, Algoede
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, afgesloten door Lied 436 (Opw) Onze Vader in de hemel met Impuls
Inzameling van de gaven       
Zingen: Lied 677: 1, 2 en 3 God roept ons allen tot de daad
koor: vers 2, allen: verzen 1 + 3
Zegen, gevolgd door 3x Amen, en daarna zingen: Lied 710 (Opw) Gebed om zegen – met Impuls

 

Lees verder

30 september 2018, 09.30 uur: Ds. Alfons van Vliet (Heilig Avondmaal)

27-07-2018

Lees verder

7 oktober 2018, 09.30 uur: ds. Alfons van Vliet (Israëlzondag)

25-07-2018

Lees verder

7 oktober 2018, 19.00 uur: Sing In

24-07-2018

Op zondag 7 oktober is er in De Fontein weer een Sing In, aanvang 19.00 uur. Wegens enorm succes hebben we het Multicultureel Gospelkoor All for One weer uitgenodigd. Het wordt weer een muzikale topper! Voorganger is Leo Blees uit Wouterswoude en organist is Henk Visser.

Noteer alvast deze datum. Allen van harte uitgenodigd.

Sing In Commissie De Fontein

Lees verder

14 oktober 2018, 09.30 uur: ds. Hans Kemperman

18-07-2018

Lees verder

21 oktober 2018, 09.30 uur: ds. Hans Kemperman

11-07-2018

Lees verder

24 december 2018: kerstkuier (vooraankondiging)

08-07-2018

Kerst-Kuier door de wijk. Een kuier in Kerstsfeer met onderweg verschillende taferelen uitgebeeld. Natuurlijk ontbreekt een hapje en drankje niet

Lees verder

28 oktober 2018, 09.30 uur: ds. Alfons van Vliet

04-07-2018

Lees verder

4 november 2018, 09.30 uur: ds. P.R. Beintema, Leeuwarden

27-06-2018

Lees verder

28 december 2018, 20.00 uur: Oudejaarsconferance door Rob Favier

27-06-2018

Op humoristische wijze zal Rob Favier het publiek meenemen door de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Het belooft een bloedstollende en hartverwarmende voorstelling te worden. Goed voor hart en bloedvaten en voor de lachspieren en traanbuisjes. Een avond vol humor en serieuze trekjes als afsluiting van het jaar 2018. Meer info en reservering op www.events4christ.nl

Lees verder

7 november 2018, 19.30 uur: ds. G. Wessels te Stiens, Dankstond voor Gewas en Arbeid (Gezamenlijke dienst van de Prot. Gemeente Leeuwarden in De Fontein)

20-06-2018

Lees verder

Dringend oppas nodig!

01-06-2018

Geniet jij, geniet u ook zo van jonge kinderen in de kerk!? Wij wel! Wij vinden het ook super om hun ouders in de kerk te ontmoeten. Daarvoor hebben we wel meer oppassers nodig. De nood is hoog! Wilt u wel eens meedraaien in het oppasrooster? Super! We kunnen acuut hulp gebruiken, maar zeker na de zomervakantie! Neem voor vragen en aanmelden contact op met Anke Hoekstra of mail naar jeugdenjongeren@defontein058.nl

Lees verder

Tienerkamp De Fontein

01-06-2018

Zaterdag 7 en zondag 8 juli is het weer zover. Het jaarlijkse tienerkamp van De Fontein. Dit jaar hebben we een toplocatie, en wel op het Summercamp in Heino. Een reusachtig terrein met een groot sportveld, basketbalveld, volleybalveld, zwembad, sporthal, bioscoop, midgetgolf en verschillende mogelijkheden voor outdoor activiteiten. De kosten voor het kamp zijn € 15,00 per persoon. We vertrekken op zaterdag 7 juli om 10:00 vanaf De Fontein en zijn zondag rond 15:30 weer terug. Er is een flyer met meer informatie, dus ben je geïnteresseerd en heb je de flyer nog niet. Laat het even weten! Opgeven is verplicht en kan bij Karina van der Wal,

Lees verder

Kidsspecial

25-05-2018

Zondag 3 juni is er weer een Kidsspecial. De kinderen gaan de hele dienst aan de slag met het thema: Durf jij te delen? We spelen het Kinderen en Armoedespel, praten door over arm en rijk en wat daarover in de Bijbel staat. De jongsten zullen vooral aandacht aan Jesca besteden en voor haar iets moois maken omdat zij 26 juni jarig is. Natuurlijk zamelen we ook geld voor een verjaardagscadeau in. Allemaal welkom en neem gerust vrienden en vriendinnen mee!

Lees verder

Kampeerweekend

18-05-2018

In het weekend van vrijdag 22 juni t/m zondag 24 juni  is het kampeerweekend van De Fonteingemeente dat al voor de zesde keer wordt gehouden. De eerste mensen hebben zich ondertussen aangemeld, maar er kunnen nog meer bij. Er is volop ruimte voor kampeerders, maar ook daggasten zijn van harte welkom. Ben je geen kampeerder? Meld je dan gerust aan om een dagje door te brengen op het terrein van de Kleine Wielen. Verder is het goed om te weten dat er vrijdagavond pannenkoeken op het menu staan. Zaterdag is er een spelmiddag vanaf 14.00 uur waarna we aan het eind van de middag de barbecue aansteken. Aanmelden (kampeerders, daggasten, bakkers en smulpapen  voor het pannenkoekbakken en BBQ) kan tot zondag 17 juni. Voor meer informatie kun je terecht bij Willem Dijkstra en/of Peter de Vries. Aarzel dus niet en geef je op voor het kampeerweekend.

Lees verder

Fontana Musica

20-04-2018

Fontana Musica wil zich dit seizoen graag nog eenmaal laten horen en wel in de (gewone) dienst van 3 juni. Er zijn 4 repetities gepland: op de woensdagavonden 9, 16, 23 en 30 mei, steeds van 19:00 – 20:15 uur in De Fontein. Een ieder is welkom, waarbij verwacht wordt dat men in ieder geval 3 van de 4 repetities bijwoont. Mensen die eerder meegezongen hebben, worden verzocht de muziek(-map) van thuis mee te nemen

Lees verder

27 april 2018: Gemeentereis naar Passau, Wenen, Bratislava en Praag

05-04-2018

Deze vier steden komen steeds meer in zicht. De ‘Gemeentereis’ vertrekt op vrijdag 27 april. Een prachtige groep van 26 deelnemers zullen deze reis meemaken en in de wandelgangen proeven we het enthousiasme.

We zien er naar uit om deze 11-daagse reis met elkaar op te mogen trekken en volop genieten van elkaar en

van alles dat we gaan zien en meemaken. We vertrekken om 8.00 uur vanaf De Fontein. Wilt u ons dan uitzwaaien, dan zou dat natuurlijk prachtig zijn. 

Reisleiders Germen en Saakje van IJs 

Lees verder

Oproep Liturgisch bloemschikken

12-03-2018

Al sinds jaar en dag verzorgt mevrouw Tet Tromp het liturgische bloemschikken in onze bijzondere diensten, zoals  bij Advent en Kerst, de diensten in de Stille Week en de laatste Zondag van het kerkelijk jaar. Onlangs heeft  zij aangegeven (er stond een stukje op de zondagsbrief van 4 febr. jl.) dat zij er mee is gestopt. Wij vinden dit jammer, maar begrijpen en respecteren haar keuze ook zeer goed. Graag zouden we zien dat dit niet het einde betekent van de liturgische bloemstukken in onze bijzondere diensten. Bij deze doen we dan ook een OPROEP: wie heeft er groene vingers en is creatief en vindt het leuk om op een liturgische manier bloemstukken te maken? U kunt het aangeven bij iemand van de taakgroep Eredienst. Namens de Taakgroep,

Margreet Mollema

Lees verder

Veertigdagenproject kindernevendienst: Zaaien en groeien

11-03-2018

In de veertigdagentijd lezen we tijdens de kindernevendienst Bijbelverhalen rondom het thema ‘zaaien en groeien’. Het zaad dat in de grond valt, dat sterft en nieuw leven voortbrengt, is een bekend beeld voor de dood en de opstanding van Jezus, die we met Pasen vieren. Ook in andere Bijbelteksten wordt het beeld van zaaien en oogsten gebruikt om iets te vertellen over God, en over wat het betekent om in hem te geloven. Op een poster in de kerk ontdekken de kinderen iedere week iets nieuws.

Lees verder

Diaconie in Aktie: voedselbank-actie

11-03-2018

Na het leuke resultaat van de vorige actie, willen we vanuit de diaconie na biddag (14 maart) starten met de tweede inzamelactie voor de voedselbank. U kunt ook in de navolgende week als de kerk open is voor andere activiteiten nog uw bijdrage in de kar zetten. Dus noteer deze periode even in uw agenda: zondag 18 t/m woensdag 21 maart 2017. Bedoeling is dat u weer houdbare producten meebrengt die u op elk moment kunt inleveren door het op de kar te zetten. De volgende producten zijn dan érg welkom: koffie, thee, pasta, rijst, soep, pastasaus/mix en houdbare melk.

Taakgroep diaconie

Lees verder

22 december 2017, Attention for You (in 4:14)

14-12-2017

We starten om 19.30 en het programma eindigt rond 21.00 uur.

Lees verder

Tienerdiensten

27-10-2017

Dit jaar is de rode draad binnen de tienerdiensten 'Groeien in geloof'. De vraag die daarbij centraal staat is: Wat heb je nodig om zo'n sterk geloof te krijgen als een goed gewortelde boom? Elke dienst zal een van de onderstaande onderdelen van het antwoord centraal staan. Vruchtbare aarde, water en zonlicht of anders gezegd. Lees de bijbel, neem tijd voor God door te bidden, laat je vullen door de Heilige Geest en aanbid Hem en ervaar Zijn liefde. Daarnaast gaan we dit seizoen ons verdiepen in het avondmaal. In de tienerdienst van 5 november zullen we hier mee starten. We gaan nadenken, praten en ervaren wat het avondmaal was en is. Voor deze keer starten we om 9.30 uur in onze eigen ruimte. We bereiden ons hiermee voor op de avondmaalsviering op 19 november.

Romana, Andre en Ruben

Lees verder

Startfeest Attention 4 You (A4Y)

17-10-2017

Vrijdag 3 november start A4Y met een startfeest. Ben je tussen de 12 en 16 jaar dan ben je van harte welkom in 4-14.  We starten om 19.30 en het programma eindigt rond 21.00 uur. Neem voor dit feest iets mee dat voor jou waardevol is! Data dit seizoen: 17 november, 1 december, 22 december, 5 januari, 19 januari, 16 februari, 9 maart, 23 maart, 6 april, 27 april. Noteer ze vast in je agenda en op de kalender.

Lees verder

Lege flessenactie World Servants

28-07-2017

Het is u vast niet ontgaan dat de lege flessenactie voor World Servants weer is begonnen! Vorige week hebben we de bak voor het eerst geleegd en dit heeft een mooi bedrag opgeleverd. Zou u het komende jaar weer met ons mee willen sparen?

Mocht u er niet bij zijn geweest bij de start van de nieuwe actiegroep van 2018 op 25 juni, dan kunt u bij de stand in de hal een informatieboekje ophalen en als u ons financieel wilt ondersteunen liggen er sponsorkaarten klaar.

Namens de actiegroep De Fontein, Anika van der Wal

Lees verder