Nieuws

Privacywet

15-06-2018

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zo heet de nieuwe wet op de privacy. In die wet staat dat uw gegevens alleen op bijvoorbeeld de zondagsbrief en in het magazine mogen staan, als u daar zelf schriftelijk toestemming voor hebt gegeven. De taakgroep Communicatie stuurt u binnenkort een formulier toe waarop u kunt aangeven waarvoor u wel en geen toestemming geeft. Die formulieren liggen binnenkort ook in de kerk. Zo gauw u dat formulier – met uw handtekening – hebt ingeleverd, kunt u weer gewoon worden vermeld op de zondagsbrief, in het magazine (op de lijst van jarigen bijvoorbeeld) en op de website.

Lees verder

Dringend oppas nodig!

01-06-2018

Geniet jij, geniet u ook zo van jonge kinderen in de kerk!? Wij wel! Wij vinden het ook super om hun ouders in de kerk te ontmoeten. Daarvoor hebben we wel meer oppassers nodig. De nood is hoog! Wilt u wel eens meedraaien in het oppasrooster? Super! We kunnen acuut hulp gebruiken, maar zeker na de zomervakantie! Neem voor vragen en aanmelden contact op met Anke Hoekstra of mail naar jeugdenjongeren@defontein058.nl

Lees verder

Vakanties met aandacht 2018

12-03-2018

Het vakantiebureau van de Protestantse Kerk verzorgt ook dit jaar weer vakanties voor mensen die zorg en aandacht nodig hebben.  Er zijn  mogelijkheden voor betaalde vakanties voor diverse doelgroepen zoals:  eenoudergezinnen, senioren met en zonder zorg , mensen met een verstandelijke beperking of mantelzorgers en thuiswonende partners met dementie. Van 9 t/m 16 juni en 15 t/m 22 september  is er een Friese vakantieweek voor mensen met en zonder zorg in Vakantiehotel  IJsselvlietdt in Wezep, verzorgd  door diakenen uit Joure  en Bolsward. Het vakantiebureau vraagt vrijwilligers. Heeft u vragen of wilt u informatie? Dan kunt u terecht bij de Taakgroep Diaconie,

Riekje Steen.

Lees verder