Taakgroep Gebed

De taakgroep Gebed wil de gemeenteleden - persoonlijk én gezamenlijk - helpen, stimuleren, bemoedigen en opbouwen waar het gaat over de relatie en het gesprek met God. De taakgroep richt zich op twee speerpunten:

  • Het bewust maken van onze gemeente van het belang van gebed.
  • Het organiseren van mogelijkheden en activiteiten voor de gemeenteleden om daadwerkelijk bezig te zijn met gebed en samen te bidden.
Gebedsgroepen

Bidden is één van de belangrijkste pijlers van het christelijk geloof. In de Fonteingemeente zijn 3 gebedsgroepen actief. Eén gebedsgroep komt tweewekelijks bij elkaar op maandagmiddag en één gebedsgroep maandelijks op dinsdagavond. Daarnaast nog een ‘Women to Women’ gebedsgroep, die 6x per jaar bidt voor vrouwen in de vervolgde kerk.

Ook is er een gebedsteam, waarvan op elke zondag na afloop van de kerkdienst twee personen beschikbaar zijn voor gesprek en/of gebed.

En door de week kunnen gebedspunten aangedragen worden via: gebed@defontein058.nl.

Gebed is de motor van de gemeente!

Meer informatie? Vul het contactformulier in.

Contact taakgroep Gebed: