Kerkdiensten

21 oktober 2018, 09.30 uur: ds. Hans Kemperman

01-10-2018

Ouderling van dienst is Guus Yska. Diaken van dienst is Margriet Mulder. Organist is Henk Zandstra. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor ZWO project Rwanda en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). Er is tienerdienst.

Liturgie

De ambtsdragers komen binnen
Zingen: Lied 780 (Opwekking) Verwachten (filmpje)
Welkom, mededelingen en stil gebed
Zingen: Psalm 25: 4 (LB) God is goed, Hij is waarachtig
Votum en groet
Zingen: Psalm 32: 3 (LB) Gij zijt, o Heer, mijn schuilplaats en mijn haven
Schuldbelijdenis in persoonlijk stil gebed
Daarna luisteren we naar Lied 32a (LB, Psalmen voor nu, filmpje)
Gebed om de Heilige Geest bij de opening van de Schrift
Lied met de kinderen: Wat is het geweldig! (filmpje)
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Psalm 130: 1-8 (NBV)
Zingen: Psalm 130: 3 (LB) Ik heb mijn hoop gevestigd
Schriftlezing: Lucas 18: 18-27 (NBV)
Zingen: Lied 25a: 1 en 2 (LB) Mijn ogen zijn gevestigd
Verkondiging
Zingen: Lied 723: 1 en 2 (LB) Waar God de Heer zijn schreden zet
De kinderen komen terug
Zingen (keuzelied): Lied 464 (Opwekking) Wees stil voor het aangezicht van God
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 834: 1, 2 en 3 (LB) Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
Zegen, gevolgd door 3x Amen

Lees verder

28 oktober 2018, 09.30 uur: ds. Alfons van Vliet

26-09-2018

Lees verder

4 november 2018, 09.30 uur: ds. P.R. Beintema, Leeuwarden

21-09-2018

Lees verder

7 november 2018, 19.30 uur: ds. G. Wessels te Stiens, Dankstond voor Gewas en Arbeid (Gezamenlijke dienst van de Prot. Gemeente Leeuwarden in De Fontein)

20-09-2018

Lees verder

11 november 2018, 09.30 uur; ds. Alfons van Vliet

16-09-2018

Lees verder

18 november 2018, 09.30 uur: ds. Hans Kemperman (viering Heilig Avondmaal)

16-09-2018

Lees verder

25 november 2018, 09.30 uur; ds. Hans Kemperman (Laatste zondag van het Kerkelijk Jaar)

11-09-2018

Lees verder

2 december 2018, 09.30 uur: ds. Alfons van Vliet, 1e Advent

01-09-2018

Lees verder

9 december 2018, 09.30 uur: ds. Alfons van Vliet, 2e Advent

28-08-2018

Lees verder

15 december 2018, 19.30 uur: Sing In

27-08-2018

Lees verder

16 december 2018, 09.30 uur: mevrouw Nelleke Berntsen, 3e advent

26-08-2018

Lees verder

23 december 2018, 09.30 uur: ds. Alfons van Vliet, 4e advent

20-08-2018

Lees verder

25 december 2018, 09.30 uur: ds Hans Kemperman, 1e Kerstdag

18-08-2018

Lees verder

30 december 2018, 09.30 uur: ds. Alfons van Vliet

16-08-2018

Lees verder

31 december 2018, 19.30 uur: ds. Alfons van Vliet, Oudjaarsavond

15-08-2018

Lees verder