Kerkdiensten

Kindernevendienst en kinderoppas tijdens de vakantie

Op 29 juli, 5 augustus, 12 augustus, 19 augustus en 26 augustus  is er geen kindernevendienst en geen kinderoppas. Op deze zondagen  is er een bakje met spullen voor de kinderen. Dat bakje ligt klaar bij de ingang op de tafel rechts. De kinderen die er dan zijn, kunnen hieruit de verwerking voor die zondag pakken. Er is er een verwerking voor de jongste en de oudste groep. Per zondag is de verwerking 4 x gekopieerd. Zijn er meer kinderen, dan kan  de koster  gevraagd worden de verwerking te kopiëren. Op een bijgaand blad staat wat je die zondag nog meer nodig hebt. Dit is ook te vinden op de tafel bij de ingang. De verwerking  met eventueel kleurpotloden, schaar en lijm neem je mee de kerk in en leg je op de twee tafels, links voor in de kerk.  Hieraan kunnen de kinderen  gaan werken tijdens de preek. Het moment om daar naar toe te gaan is na het zingen van het kinderlied. 

19 augustus 2018, 09.30 uur: ds. Hans Kemperman

13-06-2018

Organist is Arjen Nauta. Ouderling van dienst is Aafke Boomsma. Diaken van dienst is Menno Sijtsma. De eerste collecte is voor diaconie en kerk en de tweede is een extra collecte voor Noodhulp.  


Liturgie


De ambtsdragers komen binnen
Oefenen voor de dienst: Gezang 10 (LvdK) David heeft de reus verslagen
Welkom, mededelingen en stil gebed
Zingen: Psalm 86: 3 en 5 (LB) Allen die als goden blonken
Votum en groet

Zingen: Psalm 86: 6 en 7 (LB) Zie, o God, de trotse bende
Inleiding op deze dienst
Meezingen met of luisteren naar: Lied 717 (Opw) Stil, mijn ziel, wees stil
Gebed bij de opening van de Schrift
Als kinderlied zingen we een lied dat past in deze dienst
Meezingen of luisteren: Lied van Marcel Zimmer: Goliath (filmpje)
Schriftlezing: Numeri 13: 25-28, 33 en Deut. 9: 1-6 (NBV)
Zingen: Lied 605: 1, 2, 3, 4 en 5 (LB) De toekomst is al gaande 
Schriftlezing: 1 Samuël 17: 1-11, 32-37, 40-51 (NBV)
Zingen: Gezang 10: 1, 2, 3, 4 en 5 (LvdK) David heeft de reus verslagen
Verkondiging
Zingen: Lied 655: 1, 2, 3, 4 en 5 (LB) Zing voor de Heer een nieuw gezang
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 835: 1, 2, 3 en 4 (LB) Jezus, ga ons voor deze wereld door
Zegen, gevolgd door 3x Amen

Lees verder

26 augustus 2018, 09.30 uur: ds. Alfons van Vliet

11-06-2018

Lees verder

2 september 2018, 09.30 uur: ds. Hans Kemperman (afscheid en bevestiging ambtsdragers)

30-04-2018

Lees verder