Kerkdiensten

22 april 2018, 09.30 uur: ds. Alfons van Vliet (Heilig Avondmaal) en Tienerdienst

08-04-2018

Organist is Guus Wolters. Ouderling van dienst is Reinouw Jellema. Alle diakenen hebben dienst. De eerste collecte is voor diaconie en kerk, de tweede is voor Eredienst en kerkmuziek, de Avondmaalscollecte is voor Ronald McDonald Huis en de collecte in de kindernevendienst is voor Jesca (Compassion). Er is ook tienerdienst.

 Liturgie

Voor de dienst: met het filmpje: Opw. 612

en met het orgel: lied 168: 1-5  ELB 

Welkom en afkondigingen

Stil gebed

Lied God zij geloofd: 1 t/m 4  (mel. Ps 116, tekst z.o.z.)

Bemoediging en groet    

Lied God zij geloofd: 5 (tekst z.o.z.) 

Gebed  

Lied met de kinderen: Zo stevig als wat

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Openb. 21: 9-10, 22-27 en Openb. 22: 1-5   

Lied 413: 1,2 en 4 ELB

Verkondiging  

Muzikaal meditatief intermezzo

Lied 550: 1 en 3 (liedboek)

De kinderen komen terug

Dankgebed en voorbeden 

Avondmaalscollecte (tegelijk zingen we: lied 912: 1-4 )

We zingen mee met het filmpje Heer, U bent mijn leven…

Inzettingswoorden Heilig Avondmaal

Avondmaalsgebed

Gemeenschap van brood en wijn

Lied van toewijding na de maaltijd: Lied 653: 2, 5 en 6

Inzameling van de gaven (kinderen kunnen van de oppas worden gehaald)

Lied 737: 1-4, 11-14 en 21 (liedboek) 

Zegen

Lees verder

29 april 2018, 09.30 uur: ds. Alfons van Vliet, Doopdienst, m.m.v. Impuls

04-04-2018

Lees verder

6 mei 2018, 09.30 uur: ds. G.J. Heeringa, Dronten met Tienerdienst

01-04-2018

Ds. Heeringa was tot 2000 voorganger van de Salvatorwijk.

Lees verder

10 mei 2018: gezamenlijke Hemelvaartsdienst in de Grote Kerk

28-03-2018

Lees verder

13 mei 2018 09.30 uur: ds. Alfons van Vliet, Jongerendienst m.m.v Young Christian Singers

21-03-2018

Lees verder

20 mei 2018, 09.30 uur: ds. Alfons van Vliet, 1e Pinksterdag met Tienerdienst

14-03-2018

Lees verder

27 mei 2018, 09.30 uur: ds. Hans Kemperman

07-03-2018

Lees verder