Doneren: giften en schenkingen

Wil je een geldelijke bijdrage aan De Fontein doen? Daar zijn we heel dankbaar voor! De kerk ontvangt geen subsidie en kent ook geen lidmaatschapsbijdrage. 

Een gift

Je kunt een gift voor de wijkkas van de kerk overmaken naar NL84 RABO 0373 7242 17 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente De Fontein te Leeuwarden. Als je wil, kun je een specifiek doel vermelden.

Een contant bedrag geven is ook mogelijk. Dit kun je geven aan een van de kerkenraadsleden, een ouderling die je komt bezoeken of aan een diaken in de kerk. 

De Protestantse Gemeente Leeuwarden is voor de Belastingdienst een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan de Protestantse Gemeente Leeuwarden aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting voor zover ze meer bedragen dan 1% (en minimaal 60 euro) en minder dan 10% van het belastbaar inkomen. Hoeveel het precies is, is afhankelijk van de hoogste belastingschaal waarin je valt voor de inkomstenbelasting.

Lees meer hierover bij ANBI PGL en ANBI diaconie

Wil je digitaal een toezegging doen via de website of de app Appostel? Scan dan de onderstaande QR code.

Schenkingsovereenkomst

Je kunt met de PGL of de Diaconie een schenkingsovereenkomst aangaan van minimaal vijf jaar (vervalt bij overlijden). Je giften zijn dan zonder drempel geheel fiscaal aftrekbaar. Voor een schenkingsovereenkomst neem je contact op met het Kerkelijk Bureau.

Erfenis

Het is mogelijk de Protestantse Gemeente Leeuwarden op te nemen in een testament. Deze giften, legaten, zijn geheel vrij van schenkingsrecht: het gehele bedrag komt ten goede aan de kerk. Je kunt desgewenst ook een speciale bestemming voor je geld bepalen, bijvoorbeeld het jongerenwerk. Het College van Kerkrentmeesters ziet er dan op toe dat het legaat wordt besteed volgens je laatste wens.

Als je over de specifieke mogelijkheden hiervan wilt overleggen kunt je het beste contact opnemen met het College van Kerkrentmeesters en desgewenst een afspraak voor een persoonlijk gesprek maken.