De kerkenraad

De kerkenraad is het bestuur van De Fontein. Hij is als volgt samengesteld:

Ten eerste is er een Moderamen (dagelijks bestuur) bestaande uit een preses (voorzitter), een scriba (secretaris), een diaken en een ouderling-kerkrentmeester. Het Moderamen bereidt de vergaderingen van de kerkenraad voor en is eerste aanspreekpunt voor zaken in de wijkgemeente.

In de Kerkenraad zitten alle ambtsdragers (predikant, ouderlingen en diakenen). De kerkenraad vergadert 10 keer per jaar en neemt beslissingen over belangrijke kerkelijke zaken.

Vanuit de kerkenraad van De Fontein maakt de preses deel uit van de Algemene Kerkenraad (AK) van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden.

Berichten voor de kerkenraad kunnen naar scriba@defontein058.nl.

De huidige samenstelling van de kerkenraad is hiernaast aangegeven (stand per 3 maart 2024).

Moderamen 
Sjoerd Wijnsma - Preses
Guus Yska - Scriba
Nanne Hoeksma - Diaken
Jan Meijering - Ouderling-Kerkrentmeester

Predikant
ds. Jouke Telgenhof
 
Kerkelijk werker
Irene de Vries
  
Ouderlingen
Germen van IJs - Ouderling evangelisatie
Margreet Mollema - Pastoraal ouderling
Bram Dekker - Ouderling-Kerkrentmeester
Sjoerd van der Meer - Ouderling-Kerkrentmeester
Reinouw Jellema - Ouderling ouderen
  
Diakenen
Harold de Haan 
Hero de Jong