Vertrouwenspersoon

De Fontein wil een veilige en prettige omgeving bieden. Een plaats waar we samen zijn en iedereen zichzelf kan zijn. Maar waar mensen samenkomen, daar gaat het ook wel eens fout. Dat moet bespreekbaar zijn.

Wilt u vertrouwelijk praten over pesten of grensoverschrijdend gedrag in de kerk? 

Er is op dit moment nog geen vertrouwenspersoon aanwezig in de gemeente. De dominee (man) en kerkelijk werker (vrouw) zijn benaderbaar in dit geval.