Contact

Algemeen

Voor algemene vragen
contact@defontein058.nl

Predikant

ds. Jouke Telgenhof
predikant@defontein058.nl

Kerkelijk werker

Irene de Vries
kerkelijkwerker@defontein058.nl

Website

Contact met de webmaster?
website@defontein058.nl

Penningmeester wijkkas

Sjoerd Dijkstra penningmeester@defontein058.nl 

Adreswijziging doorgeven?

Annet Visser
ledenadministratie@
defontein058.nl

Ziekenhuisopname-, overplaatsing of ontslag doorgeven?

Wimmie Timmermans ziektemelding@defontein058.nl

Overlijden gemeentelid doorgeven?

Scriba (secretaris) Guus Yska (058) 2887532
scriba@defontein058.nl
b.g.g. (058) 213 84 12 (ouderling Reinouw Jellema)