Actie Kerkbalans

De Protestantse Gemeente Leeuwarden is er voor iedereen! En wij zijn blij om als gemeente daar onderdeel van te zijn. Om alle activiteiten ook dit jaar weer te organiseren; zoals erediensten, pastorale zorg, gespreksgroepen voor jong en oud, verwarming en verlichting in de kerk etc. vragen wij je om een vrijwillige bijdrage te leveren. 

Elke januari vragen we je om een vrijwillige bijdrage om de gemeente in stand te houden en nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Dat is geen standaardbijdrage – je geeft zoveel als je wilt en kunt missen. 

Met elkaar willen we een betrokken gemeenschap zijn waar iedereen welkom is en zich thuis mag voelen. Mede met uw bijdrage kan dit! Hartelijk dank!

Meteen bijdragen?

Het bankrekeningnummer voor Actie Kerkbalans is:

NL96 RABO 0373 7241 95 t.n.v. Protestantse Gemeente Leeuwarden, o.v.v. Actie Kerkbalans

Wil je digitaal een toezegging doen via de website of de app Appostel? Scan dan de onderstaande QR code.

Kerkelijk Bureau Protestantse Gemeente in Leeuwarden
Bij de Put 17
8911 GE Leeuwarden

Heb je vragen of opmerkingen over de Actie Kerkbalans, neem dan gerust contact op met: info@kerkelijkburo.nl