Overlijden

De kerk is er ook in dagen van rouw, als er een geliefde is overleden.

Voordat je geliefde begraven of gecremeerd wordt, kan er een afscheidsdienst in de kerk worden gehouden. In deze afscheidsdienst wordt stilgestaan bij het leven van de overledene. Hier kunnen we dankbaar zijn voor het leven dat de overledene heeft gehad en troost zoeken nu de nabestaanden zo'n verdriet hebben.

Een afscheidsdienst wordt in overleg met een predikant vormgegeven. Er is veel ruimte voor persoonlijke inbreng van familie en vrienden.

Contact

Wil je doorgeven dat iemand uit de gemeente is overleden? Vul het contactformulier in, dan nemen wij indien nodig contact op.

Overlijden doorgeven