Privacystatement

Voor de Fontein is privacy en een veilige omgeving van groot belang. De kerk is er voor iedereen. Ook als je geen lid bent, ben je van harte welkom om mee te doen of om pastorale/diaconale hulp te vragen.

Een privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. In deze verklaring kun je lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. De verklaring beschrijft tevens de rechten die je hebt met betrekking tot het verwerken van je persoonsgegevens en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is.

De Algemene Kerkenraad is verantwoordelijk voor wat De Fontein doet op het gebied van AVG en privacy. Het Kerkelijk Bureau heeft op verzoek van de kerkrentmeesters een Privacystatement opgesteld. Voor vermelding op de zondagsbrief en in het Fonteinmagazine dient toestemming gegeven te worden. Het formulier hiervoor is te downloaden aan de zijkant. 

Het privacystatement vind je rechtsbovenaan deze pagina.

Heb je vragen over dit overwerp, neem dan contact op met het Kerkelijk Bureau: 058-2124232 of info@kerkelijkburo.nl.