Predikant

Jouke Telgenhof

Op 3 maart 2024 is Jouke Telgenhof bevestigd als predikant van wijkgemeente De Fontein. Daarvoor was hij predikant in Strijen, Hierden/Harderwijk, Nieuweroord en Noordscheschut en zeven jaar pastoraalmedewerker in Dorkwerd. Zijn verlangen is dat we bij Gods Vaderhart leven en dat uitstralen.

Weg- en waterbouw aan de MTS en HTS in Leeuwarden was zijn eerste studie. In die jaren groeide een verlangen om aan het werk te gaan in Gods Koninkrijk. Toen hij zijn vrouw Helena, die maatschappelijk werk in Ede studeerde, leerde kennen, kwam bij hen het verlangen om een studie theologie te beginnen. Dat werd een lange weg van zoeken, struikelen en weer verder. Ze ontdekten dat God hen riep om in de kerk aan het werk te gaan als deel van Zijn Koninkrijk.

De laatste jaren kwamen er zorgen rond Helena’s gezondheid. Naast vragen en verdriet vonden ze liefde en genade bij God. Bijzonder vinden zij het om in Jezus naam anderen bij te staan in pastoraat en toerusting. Ze ervaren dat de Heilige Geest telkens weer wegen vindt om elkaar en Jezus, de Levensbron, beter te leren kennen. Samen met u en jou verlangen ze liefde, geloof en hoop te vinden en te delen. Jouke nodigt je van harte uit voor een persoonlijk gesprek in De Fontein. En natuurlijk ziet hij je graag iedere zondag tijdens de kerkdienst en bij activiteiten door de week.

Tel. en whatsapp: (06) - 4048 2794
E: predikant@defontein058.nl

Kerkelijk werker

Irene de Vries

Op 1 augustus 2020 is Irene de Vries-Waterham gestart als pastor in deze gemeente. Ze heeft in januari van dat jaar haar HBO theologie studie afgerond aan de Viaa te Zwolle.

Op latere leeftijd heeft ze gehoor gegeven aan een groter wordend verlangen theologie te gaan studeren om vervolgens aan het werk te gaan in Gods koninkrijk. Dit na jarenlang werkzaam te zijn geweest bij de Rabobank.

Na drie periodes met tijdelijke contracten heeft ze per 1 februari 2023 voor 16 uur per week een vast contract gekregen. Op 26 februari 2023 is ze door ds. Alfons van Vliet bevestigd als ouderling kerkelijk werker.

Ze is getrouwd met Peter en kerkt vanaf het begin al bij De Fontein. Samen met Jouke hoopt ze dienend deze gemeente bij te staan. Het begeleiden bij en leiden van een uitvaart is een onderdeel van haar werk, dat dicht bij haar hart ligt. Pastoraat heeft haar passie. Dat houdt in goed luisteren naar de ander en samen zoeken naar hoe diens levensverhaal verbonden is aan Gods verhaal.

Ze heeft zich gespecialiseerd in het leiden van bibliodrama. Ze begeleidt een groep in De Fontein en wil hier meer mee gaan doen. Ze voelt zich als een vis in het water in haar rol als pastor en is dankbaar dat ze dit bijzondere werk in vertrouwen op Hem mag doen.

T: (058) 213 12 92
E: kerkelijkwerker@defontein058.nl