Taakgroep Eredienst

De taakgroep Eredienst houdt zich bezig met alles wat betrekking heeft op de zondagse eredienst van onze gemeente. De taakgroep geeft in overleg met de predikant de organisatie en het beleid van de erediensten vorm.

Dat gebeurt op verschillende manieren. Denk hierbij aan: het jaarrooster opstellen, samenwerken met andere taakgroepen, muzikale begeleiding regelen voor de erediensten, beamerbezetting regelen, de bloemen verzorgen die elke zondag bij iemand worden bezorgd, het liturgisch bloemstuk verzorgen, het plannen van kindernevendiensten, tienerdiensten, jongerendiensten, avondmaaldiensten en de bijzondere zondagen. Verder zijn ze verantwoordelijk voor het verloop van de diensten, het uitnodigen van gasten (bijvoorbeeld koren).

Gastheren en dames, de beameristen en musici vallen allemaal onder de taakgroep Eredienst.

Contact taakgroep Eredienst: