Taakgroep Financiën en Beheer

De Taakgroep Financiën & Beheer is verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met geld en het beheer van het kerkgebouw van De Fontein. Dat wil zeggen, voor zover de Algemene Kerkenraad dat niet regelt.

De taakgroep is verantwoordelijk voor de wijkkas en houdt inkomsten en uitgaven van De Fontein scherp in de gaten. Ook coördineren de leden de actie Kerkbalans in onze wijk. De penningmeester, die lid is van de wijkraad, beheert de wijkkas. Jaarlijks stelt de penningmeester de rekening en begroting op. Die worden in de kerkenraad ter goedkeuring besproken.

Eenmaal per jaar wordt een actie voor de wijkkas gehouden. Voor deze actie ontvangen alle leden binnen de wijk een brief, waarin om een bijdrage wordt gevraagd.

Contact taakgroep F & B: