Taakgroep Pastoraat

Het pastoraat is één van de pijlers waarop de gemeente rust: zorg en aandacht aan een ander geven op zo’n manier - in gesprek of in een ontmoeting - dat die ander iets van geloof, hoop en liefde ervaart. Net zoals we die in de kerk met elkaar delen. De taakgroep doet dit onder het motto: Jezus volgen, mensen dienen.

De taakgroep pastoraat wil het pastoraat in de wijkgemeente ondersteunen en stimuleren, door pastorale medewerkers in te zetten.

De taakgroep bestaat uit een predikant of kerkelijk werker, pastorale ouderlingen, een lid van de taakgroep ouderen en enkele gemeenteleden met pastorale gaven en een pastoraal hart.

Contact taakgroep Pastoraat