Taakgroep Vorming en Toerusting

De taakgroep Vorming en Toerusting is een commissie, die actief meedenkt en adviseert over opbouw en toerusting van de gemeenteleden van De Fontein. Er worden lezingen en gespreksavonden over onderwerpen die door de gemeenteleden zijn aangedragen georganiseerd.

Door middel van vorming en toerusting van gemeenteleden individueel en als gemeente in zijn geheel willen wij uitvoering geven aan hetgeen in 2 Tim. 2:1-2 staat.

“Wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is en vertrouw dat toe aan trouwe mensen om ook anderen te onderwijzen.”

Eerst zal er gewerkt moeten worden aan de relatie tussen God en de mens en tegelijkertijd aan onze relatie als gemeente onderling.

De werkgroep Vorming en Toerusting tracht hieraan invulling te geven.
Kort gezegd: Toerusten / doorgeven / verantwoorden.

Contact taakgroep V & T: