Organisatie

De Fontein is een wijkgemeente van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden. Zij is ontstaan vanuit een samenwerkingsverband (sinds 2009) van drie oorspronkelijke wijkgemeenten: Rondom de Open Hof, de Koepelkerkwijk en de Pelikaankerkwijk. Op 1 januari 2017 zijn deze wijken gefuseerd tot één wijkgemeente.

Uitgangspunt voor De Fontein is de missie:
“Geïnspireerd door Gods Woord en Geest willen wij als volgelingen van Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer, een liefdevolle en bewogen gemeente zijn en een licht voor de wereld. De gemeenteleden willen als volgelingen van Jezus Christus een open en liefdevolle gemeente zijn.” Deze visie is kort samengevat in het motto: Jezus volgen, mensen dienen.

Kerk zijn is niet alleen de zondag. Ook door de week zijn er meer dan genoeg activiteiten, zoals gebeds- en gespreksgroepen, cursussen en koffiedrink momenten.

Het gebouw

De kerkdiensten en de andere activiteiten van de wijkgemeente vinden plaats in het kerkgebouw 'De Fontein', Goudenregenstraat 77 in Leeuwarden. Het gebouw beschikt over een ruime kerkzaal, een grote ontmoetingsruimte, een keuken, een uitgiftebalie en verschillende andere ruimtes voor vergaderingen en andere activiteiten.

Dit was oorspronkelijk het kerkgebouw "De Open Hof', maar werd in opdracht van de toenmalige Protestantse Gemeente te Leeuwarden gerenoveerd en uitgebreid. Op 10 mei 2014 werd het vernieuwde kerkgebouw feestelijk in gebruik genomen. 

De zalen in De Fontein zijn doordeweeks te huren voor bijvoorbeeld vergaderingen en repetities. Als u hiervoor belangstelling heeft kunt u contact opnemen met de Taakgroep Beheer en Financiën via: beheer@defontein058.nl.