Nacht van gebed

Ook dit jaar is er een interkerkelijke Open Doors Gebedsnacht voor geloofsvervolgden in Leeuwarden. Tussen 21:00 uur 's avonds en 2:00 uur 's nachts is er een inloopavond met filmpjes en persoonlijke verhalen over de situatie in verschillende landen. Daarvoor kan dan steeds 20 minuten persoonlijk of in groepjes gebeden worden.

Je bent van harte uitgenodigd en welkom in Stadsklooster Jabixhûs , Vijverstraat 2.

Bid jij mee?