Diaconie

De diaconie is het oudste aparte onderdeel van de kerk. De taak van de diaconie is om op allerlei manieren dienstbaar te zijn voor de gemeenteleden en voor anderen. De diakenen geven hulp, raad en daad, zowel in Leeuwarden als wereldwijd. Ze doen ook mee aan allerlei projecten, zoals het Aanloophuis.

Contact taakgroep Diaconie: