Tienerdienst

Voor jongeren is de preek in de kerkdienst vaak te moeilijk en te saai. Daarom bieden wij in De Fontein tienerdiensten aan. Dit is gemiddeld één keer per twee weken en dit is bedoeld voor alle jongeren die te oud zijn geworden voor de kindernevendienst. Vanaf klas 1 van het voortgezet onderwijs ben je dus welkom bij de tienerdienst.

De jongeren starten direct om 9:30 in hun eigen ruimte en blijven daar de gehele kerkdienst. 

Jongerendiensten

Een aantal keer per jaar wordt de ochtenddienst voorbereid met en door jongeren uit onze gemeente. De muzikale begeleiding van deze diensten is altijd volledig in handen van 'Impuls', de kerkband. 

Met deze jongerendiensten willen we de beleving van de jongeren wat meer laten zien. We merken dat het verschil tussen de ouderen en jongeren qua beleving, muziek en interpretatie van het geloof verschillen. Uiteraard is iedereen uit de gemeente welkom deze zondagen. 

 

Jongerenontmoetingen buiten de kerkdienst

Attention4You 12-15

Elke 3e donderdag van de maand komt de groep van 12-15 jaar samen in De Fontein. De avond begint om 18.00 uur met een gezamenlijke maaltijd waarna er vanaf 19.00 – 20.00 uur een avond met zowel inhoud als ontspanning is.

Voor de inhoud wordt gebruik gemaakt van het programma “Overhoop” van de website van de PKN. De avonden staan onder leiding van Cor Herder en Hilda Meijering.

Wil je meer informatie kan dat via: jeugdenjongeren@defontein058.nl.

Meet-Up 16-19

Elke 3e donderdag van de maand komt de groep van 16-19 jaar samen in De Fontein. De avond begint om 18.00 uur met een gezamenlijke maaltijd waarna er vanaf 19.00 – 20.30 uur een onderwerp wordt behandeld. Vanaf 20.30 uur is er tijd om nog gezellig na te praten onder het genot van drinken en iets lekkers.

Voor de inhoud wordt gebruik gemaakt van het programma “Overhoop” van de website van de PKN.

De avonden staan onder leiding van Peter en Irene de Vries.

Wil je meer informatie dan kan dat  via: jeugdenjongeren@defontein058.nl.

Meet-Up 20+

Elke 3e donderdag van de maand komt de groep van 20-35 jaar samen in De Fontein. De avond begint om 18.00 uur met een gezamenlijke maaltijd waarna er vanaf 19.00 – 20.30 uur een onderwerp wordt behandeld. Deze jongeren hebben behoeft aan onderling contact met andere christenen en gaan graag met elkaar in discussie over Bijbelse thema’s.

Vanaf 20.30 uur is er tijd om nog gezellig na te praten onder het genot van drinken en iets lekkers.

De avonden staan onder leiding van ds. Alfons van Vliet.

Wil je meer informatie dan kan dat via: jeugdenjongeren@defontein058.nl.

World Servants

Om de twee jaar gaan we vanuit de kerk met een groep jongeren en leiding naar een World Servants project. Zo zijn er al groepen naar Haïti, Bolivia en Zambia geweest. We voeren het hele jaar samen actie met als hoogtepunt drie weken bouwen aan verandering! Het brengt niet alleen de jongeren bij elkaar, maar zorgt d.m.v. de acties ook voor saamhorigheid in de kerk. 

Zambia 2023

In 2008 heeft World Servants in Twatasha (Zambia) drie klaslokalen en een huis voor leerkrachten gebouwd. Mede hierdoor is de school in de loop van de jaren behoorlijk gegroeid. Hierdoor zijn er nu te weinig klaslokalen en is het noodzakelijk om de school uit te breiden. Bij dit project heeft de groep dus klaslokalen gebouwd.

Haïti 2016

Marot is een klein dorp in Haïti op ongeveer 15 kilometer afstand van de plaats Atrel. Het is een droog en erg arm gebied dat slecht te bereiken is. De kinderen lopen uren om naar school te gaan en ze zitten met veel te veel in een klaslokaal waardoor het onderwijs erg slecht is. Door meer klaslokalen te bouwen kunnen de kinderen beter onderwijs krijgen.

De Glind/Utrecht 2021

Door Corona zijn alle reizen van World Servants naar het buitenland afgelast. Als alternatief zijn er in Nederland projecten waar de deelnemers naar toe kunnen. Zo hebben een aantal jongeren geholpen in de Glind en is er in Utrecht geklust bij een opvang voor (ex) dak- en thuislozen. Ook in Nederland kun je bouwen aan verandering!

Bolivia 2018

Niet alle kinderen kunnen naar school in Puerto Rico, want de basisscholen bieden onvoldoende plek. Door twee extra klaslokalen bij te bouwen, kunnen meer kinderen naar school. Bovendien zorgen minder volle klassen ervoor dat minder kinderen uitvallen van school. De groep heeft nieuwe klaslokalen gebouwd in Bolivia.