Kinderoppas (tot aan de basisschool)

Elke zondag is er oppas voor de allerkleinsten tot 4 jaar. Er zijn altijd twee gemeenteleden per zondag aanwezig bij de kinderoppas.

De kinderen kunnen voor de zegen weer opgehaald worden uit hun eigen ruimte om de zegen mee te krijgen.

Kindernevendienst (basisschool)

Tijdens de preek mogen de kinderen in de basisschoolleeftijd naar de kindernevendienst. Het doel van de kindernevendienst is de boodschap van God dicht bij de kinderen te brengen. Daarvoor wordt de methode Bijbel Basics van het Nederland-Vlaams Bijbelgenootschap gebruikt. De methode is zo opgebouwd dat kinderen tussen de vier en twaalf jaar na acht jaar de tweehonderd meest essentiële verhalen twee keer gehoord en verwerkt hebben. Daarmee wordt een brede basis voor de bijbelopvoeding van kinderen gelegd en wordt ook recht gedaan aan de rijkdom van de Bijbel.

Er is een groep waarbij alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar bij elkaar zitten. Bij de verwerkingen van het Bijbelverhaal probeert de leiding zoveel mogelijk recht te doen aan de grote verschillen in leeftijd.

De leiding van de kindernevendienst is bereikbaar via: kindernevendienst@defontein058.nl.