Ouderen activiteiten

De gemeente kent veel ouderen. Ze kennen elkaar onderling en zoeken elkaar na de kerkdienst op voor een kop koffie. Vanuit de taakgroep Ouderen wordt er een aantal keer per jaar een specifieke ouderenmiddag georganiseerd.

Verder is er elke woensdagochtend om 9:30 koffiedrinken in de kerk. Hoewel dit voor iedereen is, merken we dat vooral ouderen hierop afkomen. Ze hebben het gezellig samen en dat is belangrijk!

Ook wordt in samenwerking met de taagroep Pastoraat gezorgd voor bezoek bij ouderen die niet meer naar de kerk kunnen. Of mensen die wel naar de kerk komen, maar ook behoefte hebben aan bezoek en een gesprek.

Verder is er voor ouderen die slecht ter been zijn een rijschema gemaakt, waardoor ze iedere zondag opgehaald worden van huis en na de kerk weer thuisgebracht worden. Ze zijn zelf niet mobiel genoeg om naar de kerk te komen, maar met deze mogelijkheid kunnen ze toch komen.

Voor vragen over het ouderenwerk is Reinouw Jellema contactpersoon: ouderen@defontein058.nl.

Ouderen pastoraat

Binnen onze gemeente vinden we het belangrijk om aandacht voor elkaar te hebben, om naar elkaar om te kijken. Ook bij ziekte of als er gewoon behoefte is aan een gesprek, bezoeken we je graag!

Bij bezoekwerk/pastoraat wordt vaak gedacht aan een bezoek van de dominee of ouderlingen. In de huidige samenstelling van de kerkenraad en de grootte van de gemeente is het niet haalbaar om, zoals vroeger het geval was, jaarlijks de gemeenteleden te bezoeken. Daarom dringt de vraag zich op: hoe kunnen we ondanks de beperkingen in menskracht toch een goede vorm aan het pastoraat geven? We zijn ervan bewust dat het wennen is om voortaan zelf aan te geven dat er pastorale hulp nodig is.

Er wordt geen drempel opgeworpen, het is eerder zien met andere ogen naar het pastoraat. Het is ook een uitdaging om met andere ogen te leren kijken en te zoeken naar verbindingen.

Heb je pastorale hulp nodig of zit je met vragen, mail dan naar pastoraat@defontein058.nl, dan wordt er na het ontvangen van je vraag/melding zo snel mogelijk contact met je opgenomen.

Melding maken?

Wil je doorgeven dat iemand ziek of overleden is?